Jørgen Roed

Weilbach information

Genealogy

Roed, Jørgen, 1808-1888, maler. *13.1.1808 i Ringsted, ?9.8.1888 i Kbh., begr. i Ringsted. Forældre: Gårdfæster, vognmand, brændevinsbrænder Peder R. og Ellen Jensen. ~22.5.1842 i Tranebjerg med Emilie Mathilde Kruse, *27.12.1806 i Kbh., ?30.12.1894 smst., datter af skuespiller Jens William K. og Lovisa Augusta Frautz.

Biography

Jørgen Roed modtog ikke synderlige impulser fra sin første lærer Hans Hansen, men venskabet med dennes søn Constantin Hansen fik betydning for såvel hans kunstneriske som åndelige udvikling. Efter Hans Hansens død blev de begge elever af C.W. Eckersberg og fulgte ivrigt dennes anvisninger. R. viste tidligt evner som arkitekturmaler, og vandt to gange Kunstforeningens konkurrencer i denne disciplin. Endvidere synes han at have forfulgt en særlig idé i sit genremaleri, der kredsede om livet i by og på land under årstidernes skiften. Kunstnerrollen inddroges lejlighedsvis i denne tematiske kreds, og i En kunstner på vandring fra 1832 monumentaliseres den. R. tilegnede sig hurtigt den for tiden almindelige portrættype, der ikke sjældent har en bevidst livfuld personkarakteristik og en frisk lokalkolorit. Det fireårige ophold i Italien styrkede hans blik for landskabet og især arkitekturen, motiver, der kom til fuld udfoldelse under rejsen til Napoli og omegn i selskab med Constantin Hansen og til dels Wilhelm Marstrand. Sin dybe interesse og forståelse for den italienske ungrenæssance og i særdeleshed Rafael viste han i den fremragende kopi af Rafaels Marias himmelkroning. Frugter af denne indsigt spores endvidere i arbejdet med et par altertavler, som han dog synes at have brugt uforholdsmæssig megen flid på. Hovedværket fra den italienske periode er uden diskussion Fængselsgården i Palazzo del Bargello, hvor R. forener sit sikre nemme for arkitekturen med en livlig gruppering af folketyper til en genreagtig scene. Efter hjemkomsten til Danmark forfulgte han målbevidst en akademisk karriere. Han afleverede 1843 sit receptionsstykke, et portræt af J.C. Drewsen, og året efter blev han medlem af Akademiet på portrættet af H.W. Bissen. De er begge monumentalt tænkte og var begyndelsen til hans vægtigste indsats i den senere del af hans livsværk. Ved siden af professoratet i maleri blev portrætterne og altertavlerne hans egentlige levebrød. Han søgte at holde de gamle idealer i hævd, og satte til det sidste antikken og Rafael i højsædet. Det meste af et år anvendte han til i 1851 at udføre en kopi af Rafaels Sixtinske madonna i Dresden. Han forsøgte sig endnu med store genreagtige kompositioner, hvor Haven med den gamle døbefont endnu har bevaret ideens friskhed, mens Sjællandske høstpiger tynges af en fortænkt komposition og en ufrisk kolorit. Den monumentale komposition Korsfæstelsen malet til Frederiksborg Slotskirke vakte respekt og beundring i samtiden, men dens uheldige placering vanskeliggør en vurdering af dets kvaliteter. Roeds ærlige kunstnergemyt stivnede med årene mere og mere, og skønt hans sene arbejder er gedigent håndværk, var guldalderen for længst forbi. Hans administrative og pædagogiske indsats på Akademiet bør dog ikke undervurderes, og skønt tiden var løbet fra hans idealer, nød flere generationer godt af hans solide og inspirerende undervisning.

Education

I skoletiden elev af kateket J.J. Fyhn; privatelev af Hans Hansen; samtidig Kunstakad. Kbh. okt. 1822, 1. frihåndskl., til gipssk. nov. 1825, til modelsk. marts 1826 (elev af C.W. Eckersberg indtil 1833), lille sølvmed. 1831, pengepr. 1831, st. sølvmed. 1833.

Travels

Fr.vern, Norge 1831; Italien 1837-41; Dresden sept. 1850 og april-nov. 1851; London, Paris, Firenze, Rom nov. 1861-ca. marts 1862; Italien (Pompei, Capri, Rom) aug.-nov. 1871; Berlin juli-aug. 1873; Paris aug.-sept. 1878 (verdensudst.).

Occupations

Prof. ved Kunstakad. Kbh. 1862-87.

Scholarships

Kunstforen. pr. i ark.maleri 1835-36; Fonden ad Usus Publicos 1837, 1839; agreeret ved Kunstakad. Kbh. 1843, medl. 1844.

Exhibitions

Charl. Forår 1824-25, 1827-37, 1839-54, 1856-61, 1863, 1866- 78, 1880-85, 1887-88; Univ., Kbh. 1843; Udst. til Fordel for Fr.borgs Genopf., Charl.borg 1860; verdensudst., London 1862; Kunstakad., Sth. 1866; Fremtiden 1869; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; Kunstindustri- og Portrætudst., Industriforen., Kbh. 1880; Raadhusudst. 1901; Foren. for nat. Kunst 1903-04, 1926; Sverige allmänna konstfören., Kunstakad.,Sth. 1922; L'art danois, Jeu de Paume, Paris 1928; Mit bedste Kunstværk, Stat. Mus. for Kunst 1941; Da. Art Treasures, London 1948; Jyll. i da. malerkunst, Århus 1952; Da. kunstnerslægter, Charl.borg 1953; Charl.borg gennem 100 år, Charl.borg 1957; Da. guldålder, Nat.mus., Sth. 1960; The Arts of Denm., Mus. of Modern Art, N.Y. 1961; Das goldene Zeitalter der dä. Malerei, Kunsthalle zu Kiel 1968; Pittori danesi nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977 og Stat. Mus. for Kunst 1978; Kunstnerportrætter, Charl.borg 1977; Alle tiders da. tegn., Nordjyll. Kunstmus. 1980; Søllerød i det lokalhist. maleri, Gl. Holtegaard 1982; C.W. Eckersberg og hans elever, Stat. Mus. for Kunst 1984; Da. Painting of the Golden Age, Nat. Gal., London 1984; Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1889; J.R. i Ribe, Ribe Kunstmus. 1986; J.R. i Italien, Glyptoteket 1991.

Artworks

Englehoved i Rafaels Sixtinske madonna, kopi efter Hans Hansens kopi (udst. 1824); Kvaksalveren, kopi efter Gerrit Dou (udst. 1825); Scene i et rigt hollandsk hjem, kopi efter Pieter van Slingeland (udst. 1827); Pige med frugter i en kurv, portræt af Line Roed (1827, Stat. Mus. for Kunst); Parti af det indre af Ringsted K. (1829, Vestsjæll. Kunstmus.); Roed og Constantin Hansen på kanetur (1830, Hirschsprung); Chr. IV, kopi efter Karel van Mander (helfig., 1831, Brahesborg); En kunstner på vandring (1832, Stat. Mus. for Kunst, forarb. s.å. Glyptoteket); Vinterstudie fra Collins gård (1833, Nat.mus., Sth.); Pige med frugter i en kurv (ca. 1834, Stat. Mus. for Kunst); Karruselgården ved Fr.borg Slot (1835, Fr.borgmus., pr., forarb. s.å., Horsens Kunstmus.); Roskilde Domkirke, vinterstykke (1836, Aarhus Kunstmus. og Stat. Mus. for Kunst); Roskilde Domkirke, i forgrunden tre kvinder i samtale, sommer (1836, Aarhus Kunstmus.); Interiør fra Ribe Domkirke (1836, Hirschsprung, Kunstforen., Kbh., pr., forarb. s.å.,Stat. Mus. for Kunst); Det ydre af Ribe Domkirke (1836, Stat. Mus. for Kunst); Ribe Domkirke i måneskin (1836, Ribe Kunstmus.); San Lorenzo fuori le mura, Rom (1837, Nasjonalgal., Oslo); Herkulestemplet i Cori (1838, Stat. Mus. for Kunst); Torvet i Priverno (1838, smst.); Heratemplet i Pæstum (1838, smst.); En del af Heratemplet med udsigt til Basilikaen (1838, Hirschsprung); Heratemplet ved Pæstum (1838, Aarhus Kunstmus.); Kystparti med fiskerbåde, Ischia (1838, Göteborgs Konstmus.); Parti fra Casamicciola på Ischia (1838, Stat. Mus. for Kunst); Olivenlund fra Tivoli ved Rom (1839, Nivaagaard); Scala Santa i San Benedetto, Subiaco (1839, Hirschsprung); Casa Cenci i Villa Borghese (1840 el. 1843, Glyptoteket); Marias himmelkroning, kopi efter Rafael (1841, Brahesborg); Fængselsgården i Palazzo del Bargello (1842, Stat. Mus. for Kunst); Parti fra Villa Borghese (1844, Nivaagaard); Haven med den gamle døbefont (1850, Stat. Mus. for Kunst, forarb. s.å., Louvre); Sommer i en have (ca. 1850, Øregaard Mus.); Sjællandske høstpiger hæger sig ved brønden (1850, Stat. Mus. for Kunst); Den Sixtinske Madonna, kopi efter Rafael (1851, Fuglsang); Familieliv i et lille fiskerleje nord for Helsingør (1855, Stat. Mus. for Kunst, studie 1853, Hirschsprung);Korsfæstelsen (1866, Fr.borg Slotsk.); Spindende italiensk pige (1871, Aarhus Kunstmus.); Pige fletter hår (1873, smst.); Et jagtselskab, der holder hvil (1878, efter sønnen Holger R.s karton); Fremstillingen i templet (1885, Skt. Bendts K., Ringsted). Portrætter: Kunstnerens mormor (1828, Stat. Mus. for Kunst); Biskop P.H. Mønster (1828, smst.); Selvportræt (1829, Hirschsprung); Marinemaleren E.W. Norman (1830, smst.); Kunstnerens søster Line (1831, Randers Kunstmus.); Albert Küchler (1830, Hirschsprung); Sofie Andersen (ca. 1832, Storstrøms Kunstmus.); Joseph Levin von Halle (1832, Fyns Kunstmus.); Susanne Købke (1832, smst.); Henriette Thyberg (1833, Ordrupgaard); Ludvig Læssøe (1833, Nat.mus., Kbh.); Major von Dorscheus (1834, smst.); Ida Vilhelmine Trock (1835, Nat.mus., Sth.); Charlotte Bartholin (1836, Stat. Mus. for Kunst); J.O.E. Hornemann (ca. 1836, Fr.borgmus.); J.C. Drewsen (1843, smst.); Christian Drewsen (1844, Søllerød Mus.); H.W. Bissen (1844, mdl.stk., Kunstakad. Kbh.); Biskop Jens Paludan-Müller (1845, Aarhus Domk.);Jonas Collin (1845, Fr.borgmus.); Adam Oehlenschläger (1847, Studenterforen., Kbh.); Generalpostdir., grev Danneskjold-Samsøe (1847, Nordfeld); Kunstnerens moder Ellen Roed (1849, Stat. Mus. for Kunst); F.O. Lange (1850, Fr.borgmus.); J.S.C. Welhaven (1853, Hirschsprung); Mathilde Fibiger (1853, Fr.borgmus.); Henrik Rung (1853, Det Kgl. Teater); Thomas Kingo (1854, Skt. Knuds K., Odense); Jørgen Sonne (1855, Fr.borgmus.); Kunstnerens søn Holger i hans tiende år (1856, Stat. Mus. for Kunst); Fr. Paludan-Müller (1857, smst.); C.E. Sonne (1857, Fr.borgmus.); P.C. Skovgaard (1859, smst.); Anders Sørensen Vedel (1860, Skt. Nicolai K., Vejle); Biskop Severin Bindesbøll (1860, Skt. Budolfi K., Ålborg); Albert Küchler som munk (1862, Thorvaldsens Mus.); Kingo og Griffenfeldt (1866, Fr.borgmus.); Selvportræt (1866, Hirschsprung); C.A. Jensen (1868, Udst.fonden, Charl.borg); F.C. Sibbern (1868, Aarhus Kunstmus.); Wilhelm Marstrand (1868, smst.); Biskop G.P. Brammer (1868, Århus Domk.); Chr. Molbech (1868, Fr.borgmus.); Fr. Rung (1869, Det Kgl. Teater); Michael Drewsen (1870, Silkeborg Mus.); Kunstnerens hustru, Emilie Roed (1871, Stat. Mus. for Kunst, skitse 1870, Nat.mus., Sth.); Baron Iver Holger Rosenkrantz (1872, Fr.borgmus.); Maleren Wilhelm Marstrand (1873, smst.); J.F. Müller (1874, Ribe Kunstmus.); Caroline Amalie Meldahl (1881, Stat. Mus. for Kunst); Selvportræt (1883, Udst.fonden, Charl.borg); Vilhelm Melbye (Fr.borgmus.); Andrea Bindesbøll (Fyns Kunstmus.). Altertavler: Kristus og den samaritanske kvinde (1839, Nødebo K.); Hyrdernes tilbedelse (1840, Jersie K., forarb. s.å., Horsens Kunstmus.); Kvinderne ved graven (1844, Tårnby K.); Kristus vasker apostlenes fødder (1845, Lyderslev K.); Fodtvætningen (1846, Herlev K.); Den hellige familie (1848, Sønder Dalby K., portræt af J.Th. Lundbye som studie til Josef s.å., Fr.borgmus.); Den hellige familie, David og Johannes Døber (1849, Gladsaxe K.); Den fortabte søns hjemkomst (1852, Bringstrup K.); Den korsbærende Kristus, kopi efter Rafael (1853, Åstrup K.); Kristus med disciplene i Emmaus (1856, Ødis K.); Ecce homo (1858, Sønder Stenderup K.); Kristus fremstillende et barn (1861, Stenlille K.); Kristus i Emmaus (1865, Ganløse K.); Kristus med disciplene i Emmaus (1866, Kappel K.); Kristus på korset med Maria og Johannes (1866, Rørvig K.); Kristi opstandelse (1867, Lisbjerg K., Århus); Kristus på korset og Maria Magdalene (1870, Søby K.). Skulptur: Holger Roed (portrætmedaljon, bronze, 1875, s.m. Aug. Saabye, indfældet i gravmonument på Ringsted Kgrd.); gravmæle over digteren Fr. Paludan-Müller (bronze og granit, 1879, s.m. Aug. Saabye, Asminderød Kgrd.); Kunstnerens hustru, Emilie Roed (gipsbuste, 1881, Stat. Mus. for Kunst, marmor 1887, Fr.borgmus.); tegn. til monument for etatsråd L. Jørgensen og hustru i anledn. af deres guldbryllup (rejst 1888, Søholt Park ved Maribo Sø). Tegninger: Kobberstiksaml.; Fr.borgmus.; Nat.mus., Sth.; Skand. Foren., Rom; Hirschsprung; Vestsjæll. Kunstmus.; Det kgl. Bibl.; Skagens Mus.; Prins Eugens Waldemarsudde. Møbler: Kunstindustrimus.; Stat. Mus. for Kunst; Nat.mus., Kbh.; Børneinst. Dronn. Caroline Amalie, Kbh.

Literature

Da. Kunstbl., I, 1836-37, 101f; Jul. Lange i: Ill. Tid., 1887-88, 561f (optrykt i samme: Udv. Skrifter, I, 1900, 188-95); Karl Madsen i: Kunstbladet, 1888, 177f; Pol. 10.8.1888 (nekr.); 10.3.1895; 21.12.1905 (begge E. Hannover); E. Hannover: Const. Hansen, 1901, 37, 80, 269; Helene Nyblom: Maleren J.R., 1904; Karl Madsen i: Kunstmus. Aarsskr., 1917, 105-09; Helene Nyblom: Livsminder fra Danm., 1923; Axel Gauffin i: Nat.mus. årsbok, 1924, 1-5; Helga Stemann: F. Meldahl og hans Venner, III, 1929, 171-73, 184, 255; IV, 1930, 113; VI, 1932, 59-61; Ragnar Hoppe i: Nat.mus. årsbok, 1934, 97-99; Kunst i Privateje, I-III, 1944-45; Da. Tegn., I-III, 1945; Kunstmus. Aarsskr., 1946-47, 204-06 (brev fra Fr. Vermehren til Helene Nyblom); L. Swane i: Samme, 1948-49, 90f; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Helene Nyblom: Föräldraminnen, Sth. 1949; E. Zahle: Da. Malerkunst, 1956, 152f; Johs. Brøndsted i: Nat.mus. Arb.mark, 1958, 10f; Knud Voss: Guldalderens malerkunst, 1968, 145-77; Vagn Poulsen i: Da. Kunsthist., bd. 3, 1972, 354-64, 366, 368; Arne Brenna i: Kunst og Kultur, hft. 3, 1972, 133-56; Thomas La Brie Sloan: Neoclassical and Romantic Painting in Denm. 1754-1848, Evanston, Illinois 1972, 213f; V. Villadsen: Ribe Domk., 1974, 7-38, 53, 57; Knud Voss: Guldaldermalerne, 1976, 75, 83, 151-60; Grete Zahle i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 341-51; Lise Funder i: Fra Vestsjæll. Mus., 1981, 19-22; Kr. Hvidt: Det politiske portr. i Danm., 1983, 32f.; H.E. Nørregård- Nielsen: Da. kunst, 1983, 189-94; M. Gelfer-Jørgensen i: Nat.mus. Arb.mark, 1983, 128f; Charlotte Christensen i: Gutenberghus Årsskr., 1983, 10, 14f; Mogens Nykjær i: ICO, nr. 3, 1983, 1-6; Harald Olsen: Roma com' era, Roma 1985, 124-29; Kasper Monrad i: Argos, nr. 3, 1986, 52-62; Me?r Stein i: Konsthist. tidskr., 1987, 1, 42-46; M. Gelfer-Jørgensen: Herculanum paa Sjælland, 1988, 175-78, 209-15, 285, 393f; H. Bramsen i: Carlsbergfondets Aarsskr., 1988, 88-92; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 124, 130f, 145f, 177f, 180-88, 277f; Grete Zahle i: Medd. fra Thorvaldsens Mus., 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I, 1990; Kasper Monrad: Da. Guldalder, 1994, 10-25; Jens Peter Munk i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1994, 118-46. Auktionskataloger: Dødsbo: 14.11.1889; 11.3.1895. Breve og arkivalier i Det kgl. Bibl., Hirschsprung, Rigsark. og Uppsala Univ.bibl.; Jens Peter Munk: Manus. til bidrag om kunsthist. hist. til planlagt publikation om Julius Lange.

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.