Vilhelm Rosenstand

Weilbach information

Genealogy

Rosenstand, Vilhelm Jacob, 1838-1915, maler. *31.7.1838 i Kbh., ?11.3.1915 smst., begr. smst. (Ass.). Forældre: Bogholder ved Grønlandske Handel, kammerråd Andreas Reinhard R. og Louise Nielsine Rasmine Wellmann. ~17.4.1889 i Kbh. med Clara Elise Jensen, *14.1.1853 smst., ?12.12.1910 smst., datter af fløjtenist, musiklærer Julius August J. og Anna Olivia Paulsen.

Biography

Vilhelm Rosenstand kan anses for en typisk skikkelse blandt de mange illustrerende og fortællende malere i anden halvdel af 1800-tallet. Han var og er mindre populær end Otto Bache, og i sin samtid rangerede han under Carl Bloch. Men han kan anses for Wilhelm Marstrands arvtager. Den motivverden, genrebilleder fra Danmark og Syden, kunstnerportrætter, skildringer fra den danske litteraturhistorie samt store Danmarkshistoriske kompositioner videreførte R. helt op til begyndelsen af vort århundrede. Men f.eks. hans soldatermotiver viser, hvordan han i lighed med Bache modtog indtryk fra Parisersalonens populære malere, fortrinsvis E. Meissonier. Samtidig fjernede han sig delvist fra Marstrands mere malerisk-romantiske malemåde i retning af en mere plastisk naturalisme. Tendensen til at tilpasse sig tiden og de motiver, der var på mode, ses også i en række københavnske gadelivsscener fra 1880erne, inspireret af brødrene Henningsen og Edvard Petersen. R.s evner som illustrator fandt allerede i 1860erne anvendelse ved en række bogillustrationsopgaver. Samtidig placerede han sig som en genrejser af den nationale bevidsthed i konservativ ånd efter krigen i 1864, en krig han selv deltog i som løjtnant. En placering der desuden må anses som en konsekvens af hans sociale baggrund i det velstående borgerskab. Højdepunktet i R.s kunstneriske karriere opnåede han, da han sejrede i konkurrencen om to vægbilleder til Københavns Universitets festsal. Især fremstillingen af de halvt muntre, halvt alvorlige studenter, der drager ud fra Københavns befæstning for at slås med svenskerne, opnåede popularitet. Som Otto Bache i De sammensvorne rider fra Finderup, 1882, understreger R. uhyggestemningen på romantisk vis gennem stærke kontraster i lyset. En detalje som de to lig, der ligger på hjul og stejle foran byporten, står f.eks. for R.s egen regning. At udstille henrettede forbrydere foran byporten var forlængst afskaffet på Frederik IIIs tid. En nærmere granskning viser også, at maleren har haft problemer med individualiseringen af personerne. Forbilledet er nok Frans Hals og Rembrandt, men ansigtudtrykkene og holdningerne hos R. er stive og uden individuelt liv. Tilbage står indtrykket af R. som en illustrator med en ganske ferm pensel.

Education

I malerlære; Kunstakad. Kbh. okt. 1856, modelsk. 1858, lille sølvmed. 1859, st. sølvmed. 1861; deltog i krigen 1864; privatelev hos Wilh. Marstrand 2 vintre; Léon Bonnats sk., Paris 1881-82.

Travels

Italien 1869-81; Wien 1873; Paris 1878, 1881- 82.

Occupations

Medl. af Akad.rådet 1887-1911.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1865, 1867; Akad. 1868-69; Ancker 1880; Hielmstierne-Rosencrone 1883; med., verdensudst., Wien 1873; med., Nord. Kunstudst., Kbh. 1888; titulær prof. Kunstakad. Kbh. 1892.

Exhibitions

Charl.borg 1861-63,1865-68, 1870-88, 1890-91, 1893-1906, 1908, 1910; Nord. Kunstudst., Kbh. 1872, 1883, 1888; verdensudst., Wien 1873, Rom 1876; Paris 1878; Internat. Kunst-Ausst., Wien 1882; Dec. Udst., Charl.borg 1881-83; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882, 1942; Die grosse nord. Kunst-Ausst., Lübeck 1895; Raadhusudst., Kbh. 1901; Works by Da. Artists, Guildhall, London 1907; Foren. for Nat. Kunst 1926, 1950, 1958, 1960; Hvad Forum udelod, 1931; Kunstakad. Jub.udst., Charl.borg 1954; Jyll. i da. Malerkunst, Aarhus Kunstmus. 1956; Charl.borg gennem 100 år, 1957; La Garde royale da. pendant 300 ans, Det da. Hus, Paris 1959; Mødested Paris, Atelier Bonnat, Randers Kunstmus. 1983; Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus. 1986. Separatudstillinger: Foren. for nat. Kunst 1903.

Artworks

Interiør af bondestue (1862, Mus. på Koldinghus); Parti ved Vodroffs Mølle set fra sydøst (1865, Kbh. Bymus.); Forfatteren P.A. Heiberg, der tager afsked med Rahbek og dennes hustru uden for Frederiksberg Slot (1867, Hirschsprung); Ved kirkedøren (1876, smst.); Uden for et brasserie i Paris (1881, Stat. Mus. for Kunst); Uden for à Portas Café (1882, Nat.mus., Sth.); Fra krostuen, Hornbæk (1883, Fyns Kunstmus.); Fra et fransk køkken (1887, Aarhus Kunstmus.); Studenterne ved Københavns forsvar (1889-90, Kbh. Univ. festsal); Holberg overværer en prøve på Erasmus Montanus (1892, smst., forarb. 1892, Stat. Mus for Kunst); Episode af 8. brigades fremrykning ved Dybbøl 18.4.1864 (1894, Fr.borgmus., forarb. Storstrøms Kunstmus.); Fra forposterne 1864 (1896, Stat. Mus. for Kunst); Wessel besøger den syge Evald i Rungsted (1897, Nordjyll. Kunstmus.); Portræt af arkitekten Martin Nyrop (1897, Kbh. Bymus.); Fra en præstegård (1898, Stat. Mus. for Kunst); Kgl. kammersanger Niels Juel Simonsen i rollen som Marsk Stig (1902, Det Kgl. Teater); Tambourmajor og trommeslager af Garden (1910, Ribe Kunstmus.). Bogillustrationer: Chr. Richardt og G. Rode: Fortællinger for Store og Smaa, 1866; Claudius Rosenhoff: Aarets tolv Maaneder, 1866; Halvtredsindstyve Billeder af Danm. Hist., 1866; En Billedbog, Fortællinger og Vers, 1868; R. Mejborg: Gamle da. Hjem, 1888.

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Dannebrog 23.9.1892; P. Johansen i: Kunst, IV, 1902; E. Schøidte i: Ill. Tid., 1902-03, 303-06; 1907-08, 633; P. Johansen i: Kunstakad. Aarsberetn., 1914-15, 18; Berl. Tid. 10.3.1915 (Otto Bache m.fl.); H. Rosendahl: Dronn. Karoline Mathilde, 1915, 86; M. Galschiøt i: Skand. i Rom, 1923; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924- 27, 160; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 97f, 150; Carl Behrens: Erindringer, 1937, 176, 178; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Alexis J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., I, 1947-49, 39; 4. rk, III, 1951-54, 541f; 4. rk., VI, 1959-60, 213, 223f, 226; A. Uhrskov (red.): Hillerødbogen, 1948, 140; S. Danneskiold Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 42; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956, 173, 204; Ove Haase i: Da. Kunst, nr. 98, 1960; E. Hannover: Erindringer, 1966; Finn Terman Frederiksen i: Mødested Paris, 1880rnes avantgarde, Randers Kunstmus. 1983, 44, 46; Nina Damsgaard i: Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus., 1986, 72; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I-II, 1990.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.