Vilhelm Rosenstand

Literature

Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884; Dannebrog 23.9.1892; P. Johansen i: Kunst, IV, 1902; E. Schøidte i: Ill. Tid., 1902-03, 303-06; 1907-08, 633; P. Johansen i: Kunstakad. Aarsberetn., 1914-15, 18; Berl. Tid. 10.3.1915 (Otto Bache m.fl.); H. Rosendahl: Dronn. Karoline Mathilde, 1915, 86; M. Galschiøt i: Skand. i Rom, 1923; F. Hendriksen: Kjøbenhavnske Billeder fra det 19. Aarh., 1924- 27, 160; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 97f, 150; Carl Behrens: Erindringer, 1937, 176, 178; Sig. Schultz i: Da. i Paris, II, 1938; Laur. Nielsen: Den da. Bog, 1941; Alexis J. Prior i: Hist. Medd. om Kbh., 4. rk., I, 1947-49, 39; 4. rk, III, 1951-54, 541f; 4. rk., VI, 1959-60, 213, 223f, 226; A. Uhrskov (red.): Hillerødbogen, 1948, 140; S. Danneskiold Samsøe: I Kunstens Tjeneste, 1953, 42; E. Zahle (red.): Danm. Malerkunst, 1956, 173, 204; Ove Haase i: Da. Kunst, nr. 98, 1960; E. Hannover: Erindringer, 1966; Finn Terman Frederiksen i: Mødested Paris, 1880rnes avantgarde, Randers Kunstmus. 1983, 44, 46; Nina Damsgaard i: Orla Lehmann og den nat. kunst, Vejle Kunstmus., 1986, 72; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I-II, 1990.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.