Dietrich Schäffer

Weilbach information

Genealogy

Schäffer, Dietrich (Diderik), -1730-?tidligst 1778, hofsnedker. *i Keyla, Thüringen, ?tidligst 1778. ~12.8.1733 i Kbh. med Wolber (Valborg) Cathrine Bertram, *ca. 1712, begr. 28.1.1775 i Gent.

Biography

Dietrich Schäffer blev i Danmark mester uden at levere mesterstykke, men på grundlag af det pragtchatol til Rosenborg, han havde udført for kongen, Christian VI, kort tid efter, at han må være kommet til landet. Det demonstrerer også til fulde en mesters færdighed med en overdådighed af intarsiaarbejder og komplicerede skæringer, der endnu viser den senbarok, der snart skulle erstattes af den lettere og elegantere rokoko. Denne ses så tidligt som i S.' interiører i Eremitagen, hvor dørprofiler er påvist at være de samme som gengivet i J.- F. Blondel: De la distribution des maisons de plaisance, 1738. Også i de senere arbejder har S. benyttet Blondels værk, hvorfra nogle af plancherne næsten direkte synes kopieret. S. har således haft væsentlige opgaver inden for både møbel- og bygningssnedkeriet. Han blev den førende snedker ved Christiansborgbyggeriet, hvor han hovedsageligt arbejdede under Thura ved udsmykningen af dronningens gemakker. Han fik råd til at købe og indrette sit eget hus i Magstræde, hvis fine rokokointeriører, igen stærkt inspireret af Blondel, antyder kvaliteten af de mistede Christiansborg-interiører. I 1755 købte han på auktion den kavalerstald ved Jægersborg, som han lod indrette med henblik på kongeligt ophold under parforcejagterne. Den spekulation lykkedes imidlertid ikke, og S. var tæt på en fallit på grund af byggeriet.

Education

Udd. snedkersv., formentlig i Thüringen.

Travels

Occupations

Medl. af Kbh. Snedkerlaug uden at levere mesterstk. 1732; løn fra Partikulærkassen for årligt at vedligeholde modellerne af Chr.borg på Kunstkammeret 1740-55; hofsnedker fra ca. 1749.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Arkitektur: Model af Chr.borg Slot (1732-34); vinduesrammer, skranker, gelændere, paneler til Chr.borg Slot (1740rne, brændt); snedkerentreprisen (vinduer og døre), Moltkes Palæ, Amalienborg (1750-53); ombygn. og indretn. af 3- fløjet Kavalerstald til beboelse, Schäffergården (1755-56, omb.). Interiører: Snedkerarb. i Prinsessernes Pandekagekøkken, Fr.berg Slot (1736, efter tegn. af Laurids de Thura); samme i køkkenet og andre gemakker i Eremitagen (1737-38); samme, især dronningens gemakker på Chr.borg Slot; samme i eget hus, Magstr. 6, Kbh. (1738-41, nu i Nat.mus., Kbh.); samme Würtembergs Palæ, nu Centraladm., Slotsholmsg. 10, Kbh. Møbler: Skrivechatol med skulpturgruppe og intarsia (før 1732, Rosenborgsaml.); Vitrine til voksfigur (med Fr. III, 1742-43, smst.); samme (med dronn. Sophie Amalie, 1742-43, smst.); samme (med Chr. VI, Fr.borgmus.).

Literature

Chr. Elling i: Hist. Medd. om Kbh., 3.rk., I, 1935, 385: samme i: Tilskueren LIII, 1936, 81-103 (optr. i: Paraden I, 1958, 58, 219-44); samme: Chr.borg Interiører, 1944, 41, 59, 73f, 77, 93; samme: Amalienborg-interiører, 1945; Ch. Christensen i: Hist. Medd. om Kbh., 4.rk., bd. 4, 1954-57, 218; H.C. Rosted i: Hirschholm Slot, 1963, 49, 115, 128, 140, 161, 189; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. kunsthåndv. 1730-1850, 1973; Hakon Lund i: Chr.borg Slot, I, 1975; Sys Hartmann: 50 palæer og landsteder, 1976; Harald Langberg i: Nat.mus. Arb.mark, 1978, 67; Allan Tønnesen: 233 da. borgerhuse, 1979; Hanne Raabyemagle i: Architectura, 5, 1983, 18, 31f; Claus M. Smidt i: Samme, 8, 1986, 26.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.