Torben Schønherr

Weilbach information

Genealogy

Schønherr, Torben, *1943, landskabsarkitekt. *18.11.1943 i Kbh. ~1° 29.1.1966 i Bredballe ved Vejle med Jytte Rix, *26.5.1941 i Hover, datter af driftsleder Christian Pedersen og Ingeborg Hedvig Kristine Iversen. Ægteskabet opl. ~2° 24.5.1980 med ark. Karin Elisabeth Schou Andersen, *21.9.1953. Ægteskabet opl. ~3° 7.12.1996 i Århus med Helle Lindbirk, *24.7.1943 i Laurbjerg ved Langå.

Biography

Torben Schønherr arbejder inden for et bredt spektrum af landskabsarkitektfaget, fra haver til byrum. Som medindehaver af Landskabstegnestuen i Århus og også senere er han blevet præmieret i mange konkurrencer. S. arbejder oftest med meget forenklede udtryk, flere steder som skulpturprojekter i samarbejde med billedhuggere. Ved AMU-centret i Holstebro er skabt et værk, Det universelle sekund, der søger at beskrive et nu i jordens tilblivelse. Mellem bygningens fløje og en skovplantnings fligede rande er lagt en stor græsklædt bakke, som i materialer og størrelse refererer til jordbygværker som stendysser og gravhøje. Jordformen er tilføjet et stort snit, så bakken fremstår som halveret. Snitfladen er beklædt med blankpoleret granit. Forskudt herfor, langs snitfladens fod ligger en halvcirkelformet sø, hvorfra Erik Heides høje menneskeskulptur i søen rejser sig. I Sophienholm Park tager en bueformet stribe i vedbend sigte mod Norske Hus og er, sammen med billedhuggeren Hein Heinsens Bjergbestigerske, del af et skulpturprojekt. Sejs-Svejbæk Kirkegård er opbygget over en dobbeltspiral. Fra kirken gennemskæres denne af en bred akse. Forhøjede felter i græs markerer gravstederne og kirkegården afgrænses mod omgivelserne af et kampestensdige.

Education

Tømrer 1967; konstruktør 1970; afg. fra Ark.sk., Århus, afd. for Landskabs- og Havekunst, 1975.

Travels

Occupations

I ark.gruppen Regnbuen 1976-78; Landskabstegnestuen i Århus Aps med Lars Borgen, Uffe Wainø og Lars Rohde Nielsen 1978-84; egen tegnestue siden 1984. Medl. af D.L.s styrelse 1994-96; af Landskabs red.udv. 1996- 97; af Akad.raadet, udv. for Landskabs- og Havekunst fra 1993-95; af udv. for Kirkekunst fra 1996.

Scholarships

Nykredits Ark.pr. 1993; Stat. Kunstfond 1993.

Exhibitions

Charl. Forår 1988, 1990; Arch. Da. du Paysage Contemporain, Bruxelles m.fl. 1991-1996; Verbum, Århus og Kbh. 1993; Strejf i da. havekunst, Køge Skitsesaml. 1994.

Artworks

Anlæg ved Bjerringbro Rådhus (1977); ved Grenå Rådhus (1977); ved bebyg. Sol og Vind, Beder (1979); ved Stat. Forsøgscenter, Foulum (1979); udv. af Skødstrup Kgrd. (1979); anlæg ved Jorn Mus., Silkeborg (1981); ved plejecentret Gulkrog, Vejle (1981, 1.pr. i konk.); ved gymn. i Hadsten (1981, 1.pr. i konk.); ved hospitaler i Nigeria (1981, eft. konk.); ved Lystrup K. (1984, 1.pr. i konk.); have ved Kvindel. Arb.forbund, Ewaldsg. 5, Kbh. (1984); anlæg ved Randers komm. Værker (1985); præstegårdshave i Trige (1985); byfornyelse ved Uldspinderiet, Thisted (1985); ved Fr.berg Vest, karré 8, Århus (1987); Den nye da. bondehave, Nr. Vonsild (1988); skulpturprojektet Den uendelige linie, Sophienholm (1992, s.m. Hein Heinsen); anlæg ved AMU-center, Bastrupv., Holstebro (1991); Sejs-Svejbæk Kgrd. (1991); anlæg ved Scand. Center, Århus (1985-96); ved De kunstneriske Udd.inst., Holmen, Kbh. (1994-96, 1.pr. i indb. konk.); Ingerslev Boulev., Århus (1995, 1.pr., 1992); renov. af Christiansgave Bypark, Hjørring (1995); park- og byrum ved kulturhus, Skanderborg (1996, 1.pr. i indb. konk.). Konkurrencer: Ringkøbing Torv og K.plads (1980, indk.); adg.forh. for bev.hæm. (1982, 2.pr., s.m. Poulsen & Therkildsen); bebyg.- og landbrugsstrukturplaner i Nigeria (1981-82); bebyg.plan i Nyk. Mors (1982, 2.pr.); Akad.rådets prisopgave (1983, omtale); ældreboliger i Ikast (1983, pr.); bebyg.plan Gunilshøj (1987, 3.pr., s.m. Torben Bredstrup, Højrup & Ladegaard); anlæg ved Engholm K. (1991, 3.pr., s.m. CUBO Ark.); bebyg. Bramdrupdam (1991, 3.pr., s.m. Schmidt, Hammer og Lassen); byrum i Århus (1992, 3.pr.); Billund (1993, 2.pr., s.m. Ellen Braae); Fremtidens Park (1993, 4.pr., s.m. samme); plads foran Thorvaldsens Mus., Kbh. (1993); anlæg ved genoptr.center og plejeboliger i Herlev (1994, 1.pr., s.m. CUBO Ark.); anlæg ved musikhuset Auditoria di Roma); labyrintpark i Køge (1995); anlæg ved kraft-varmeværk i Svendborg (1996, 1.pr.); Humlebæk bymidte (1996, 3.pr.). Skriftlige arbejder: Digte fra byen Rom, 1976; Deres tankes hus, Ark.tur 1979, 74; Diana, Landskab, 1979, 184; Kat., Verbum, 1993.

Literature

Ark. 1980, 399 (Ringkøbing Torv og K.plads); 1981, 298 (Gulkrog, Vejle); 1982, 284 (bebyg.plan Nyk. Mors); 313-19 (Tjele), 1983, 328 (ældreboliger, Ikast), 370 (adg. for bev.hæmmede); 1984, 244f (pr.opgave); 1985, 493- 99 (Kwara State); 1987, 488 (Gunilshøj); 1993, 44, 56 (byrum, Århus); 1994, 48 (Billund), 1995, 8 (udd. på Holmen), 179 (Herlev), 522 (Scand. Center); Ark.tur 1981, 179-83 (Grenå Rådhus); 1982, 193-99 (Jorn Mus.), 199-208 (Tjele); 1984, 217-21 (Sol og Vind); 1989, 370 (Scanticon); 1991, 286-91 (Lystrup K.); Landskab 1985, 158 (Ewaldsg. 5); 1989, 68 (have ved Ryomgård); 1990, 118 (have ved Langsø, Silkeborg); 1991, 76 (Sejs-Svejbæk Kgrd.), 105 (Bramdrupdam); 1992, 166 (skulpturprojekt, Sophienholm); 1993, 1 (byrum, Århus), 175 (Fremtidens Bypark), 186 (AMU-center, Nykredit-pr.); i Arch. Da. du Paysage Contemporain, Kbh. 1991, 24; Strejf i da. Havekunst, Køge Skitsesaml., 1994, 42;.

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.