Torben Schønherr

Biography

Torben Schønherr arbejder inden for et bredt spektrum af landskabsarkitektfaget, fra haver til byrum. Som medindehaver af Landskabstegnestuen i Århus og også senere er han blevet præmieret i mange konkurrencer. S. arbejder oftest med meget forenklede udtryk, flere steder som skulpturprojekter i samarbejde med billedhuggere. Ved AMU-centret i Holstebro er skabt et værk, Det universelle sekund, der søger at beskrive et nu i jordens tilblivelse. Mellem bygningens fløje og en skovplantnings fligede rande er lagt en stor græsklædt bakke, som i materialer og størrelse refererer til jordbygværker som stendysser og gravhøje. Jordformen er tilføjet et stort snit, så bakken fremstår som halveret. Snitfladen er beklædt med blankpoleret granit. Forskudt herfor, langs snitfladens fod ligger en halvcirkelformet sø, hvorfra Erik Heides høje menneskeskulptur i søen rejser sig. I Sophienholm Park tager en bueformet stribe i vedbend sigte mod Norske Hus og er, sammen med billedhuggeren Hein Heinsens Bjergbestigerske, del af et skulpturprojekt. Sejs-Svejbæk Kirkegård er opbygget over en dobbeltspiral. Fra kirken gennemskæres denne af en bred akse. Forhøjede felter i græs markerer gravstederne og kirkegården afgrænses mod omgivelserne af et kampestensdige.

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.