Torben Schønherr

Occupations

I ark.gruppen Regnbuen 1976-78; Landskabstegnestuen i Århus Aps med Lars Borgen, Uffe Wainø og Lars Rohde Nielsen 1978-84; egen tegnestue siden 1984. Medl. af D.L.s styrelse 1994-96; af Landskabs red.udv. 1996- 97; af Akad.raadet, udv. for Landskabs- og Havekunst fra 1993-95; af udv. for Kirkekunst fra 1996.

Author: Annemarie Lund (A.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.