Godtfred Rump

Biography

Godtfred Rump var en af 1800-tallets mest produktive og oftest udstillende danske malere. Blandt hans tidlige arbejder er en række genremotiver. Desuden indleverede han en religiøs komposition, Fremstillingen i templet, til Kunstakademiet i 1842. Billedet blev imidlertid ikke antaget som receptionsstykke, og R. valgte fra slutningen af 1840rne at koncentrere sig om landskabsmaleriet. Her vandt han stor fremgang og sammenlignes af bl.a. C.A. Hertz, Julius Lange og Sigurd Müller med P.C. Skovgaard. Lange gav i en anmeldelse i 1865 en meget poetisk skildring af de egenskaber, der fængslede samtidens betragtere: "...den bølgende Sommerluft, den klare, dæmrende, lysdunkle, varm-kølige Skovskygge, der giemmer paa Solstraalerne som en Hemmelighed, og kun hist og her krydses af en varm Straale eller en spillende Reflex fra det klare, flade Vand". Billederne fra Sæbygaard Skov i Vendsyssel, 1854, og fra Bregentved, 1862, viser R.s både idylliske og storladne landskabsopfattelse. Andre billeder afslører imidlertid svagheder i form og penselføring. Samtidig førte introduktionen af J.B. Corot og de franske impressionister i Danmark til, at R. fremstod som både gammeldags og koloristisk utilstrækkelig. I vort århundrede blev R. stort set glemt til fordel for de jævnaldrende J.Th. Lundbye, Dankvart Dreyer og P.C. Skovgaard. Vurderingen er forståelig. I det maleriske mærkes en vis vaghed og ubestemhed, der sandsynligvis kan føres tilbage til læreren J.L. Lund. På den anden side er det mindre markante nationalromantiske præg hos R. et træk, der forbinder ham med dels landskabsmalerne før nationalromantikken, dels 1870ernes landskabsmalere, såsom Janus La Cour og delvis Godfred Christensen.

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.