Godtfred Rump

Literature

C.A. Herz i: Litterairt Maanedsskr., marts 1854; Fædrelandet 22.4.1865 (Jul. Lange); Ph. Weilbach i: Ill. Tidende, 1879-80, 399-401; Jul. Lange: Billedkunst, 1884, 437-42; Sig. Müller: Nyere da. Malerkunst, 1884, 301-08; Fort. over C.G.R.s Arb., 1899; N.V. Dorph i: Ord och Bild, IX, 1900, 109-14; Henrik Bramsen: Landskabsmaleriet, 1935, 105-08; Charlotte Christensen og Kasper Monrad: De ukendte guldaldermalere, kat. Kunstforen., Kbh. 1982, 77; Jürgen Ostwald i: For hundrede år siden, Danm. og Tyskland, II, 1982, 148, 154; Jørgen Knudsen i: Kunst, samfund, kunst, 1987, 79; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989; Erik Mortensen: Kunstkritikkens og kunstopfattelsens hist. i Danm., I-II, 1990. Auktionskataloger: 23.11.1880 (dødsbo).

Author: Erik Mortensen (E.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.