Martinus Rørbye

Literature

Da. Kunstbl., II, 1837, 185-89; III, 1838, 1-7, 153-55; Det 19. Aarh., 1876-77, 48-58 (2 breve til Eckersberg); Ill. Tid., 1876-77, 442f, 446 (breve til samme); 1904-05, 372; F. Hendriksen (udg.): Lorenz Frølich, 1920; Karl Madsen: Skagens Malere, 1929, 2-8, 204f; Georg Nygaard: M.R.s Rejsedagbog 1830, 1930; Berl. Tid. 24.9.1930 (kronik af Th. Oppermann); V. Jastrau: M.R. (Smaa Kunstbøger nr. 22), 1933; Karl Madsen i: Tilskueren, 1934, I, 271-73; Jørn Rubow i: Danm. Malerkunst, 1937; E. Toft i: Hist. Aarb. for Thisted Amt, 1937, 324-27; V. Thorlacius- Ussing i: Tilskueren, 1939, II, 107f; Inger Simonsen: Den da. Børnebog, 1942; Kunst i Privateje, I-III, 1944-45; Else Kai Sass i: Da. Tegn., I-III, 1945; O. Norn: Nicolai Taarn, 1945; Jørgen B. Hartmann i: Pers.hist. Tidsskr., 12. rk., IV, 1949, 75-116; samme (udg.): Fra R.s Skitsebøger, 1949; J. Sthyr: Da. Grafik 1800-1910, 1949; Henrik Bramsen: Da. marinemalere, 1962, 30f, 72f, 78f, 84f; samme i: Da. Kunsthist., bd. 3, 1972, 415-18; Thomas La Brie Sloan: Neoclassical and Romantic Painting in Denm. 1754-1848, Northwestern Univ., 1972, 206, 214-17; Knud Voss: Skagensmalerne, 1975, 13-19, 22; samme: Guldaldermalerne, 1976, 60-74; Niels Søby i: Kunstmus. Årsskr., LXIII, 1977, 39-45; Erik Mortensen i: En bog om kunst til Else Kai Sass, 1978, 372f; Hugh Honour: Romanticism, London 1979, 83-85; Dyveke Helsted, Eva Henschen, Bjarne Jørnæs og Torben Melander: M.R. 1803-1848, Thorvaldsens Mus., 1981; Claus M. Smidt i: Hist. Samfund for Præstø, 1981, 18; Kristian Jakobsen og Per Kirkeby: R. ved Seraillets mur, Aarhus Kunstmus., Billedbog 3, 1982; Tue Ritzau og Karen Ascani: Rom er et fortryllet bur, 1982, 112-15; H.E. Nørregård-Nielsen: Da. kunst, 1983, 206- 10; H. Olsen: Roma com'era, Roma 1985, 90-93; Kasper Monrad: Hverdagsbilleder, 1989, 67f, 87f, 93-95, 108-10, 125-28, 130f, 196f, 201-04; Kasper Monrad og C. Bailey: C.D. Friedrich og Kbh., 1991, 100f, 206; Frans Lasson (udg.): R.s tegn., 1992; Jens Peter Munk i: Medd. fra Ny Carlsberg Glyptotek, 1993, 5-36; Kasper Monrad: Da. Guldalder, 1994, 86-93; H.E. Nørregård-Nielsen: The Golden Age of Da. Painting, Alexandria, Virginia 1995, 161-63. Auktionskataloger: Dødsbo: 22.2.1849; 12.3.1860. Breve og dagbøger (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Peter Munk (J.P.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.