Johan Semp

Biography

Johan Semp er identisk med den frisiske landmåler og ingeniør Johan Sems eller Zems, som gav navn til Sems-linien, grænsen mellem provinserne Groningen og Drente, udmålt 1615. S. fik 4 meget aktive år i dansk tjeneste, hvor arbejdet koncentreredes om befæstningsvæsen, dige- og kanalanlæg samt jordarbejde i vandfyldt og sumpet terræn. S. hovedværk i Danmark er projekterne til anlæggelsen af fæstningsbyen Christianshavn. Det første er formet som et polygonalt centralanlæg med radialgader fra en midterplads og har sit forbillede i en byplan af den italienske arkitektur- og byplanteoretiker Vicenzo Scamozzi. Befæstningen er af tidlig nederlandsk type med en bastion på hvert hjørne; på strandsiden dog kun halvbastioner. Det andet og gennemførte projekt har også forbillede i en italiensk bytype, opdelt efter det såkaldte skakbrætprincip, hvor gaderne krydses i rette vinkler. Polygonen og centraltorvet er bevaret. Byen deles i to symmetriske halvdele af Torvegade, og vinkelret på denne akse er efter nederlandsk mønster en kanal, som kraftigt udvidede havneområdet. I befæstningen indgik nu kun to helbastioner til forsvar af Amagerport, en halvbastion mod syd og to halvbastioner ved stranden. Det oprindelige projekt var planlagt med små ensartede grunde, sandsynligvis til beboelse for Holmens folk, mens det gennemførte projekt var tænkt som et handelskvarter med store købmandsgårde. S. nåede ikke at fuldføre det, da han allerede oktober 1618 kaldtes til Bredsted i Slesvig for at udføre inddigningsarbejder og anlægge en ubefæstet by efter skakbrætprincippet, det mest anvendte i Christian IVs nyanlæg. S., omtalt sidste gang i danske kilder 24.3.1620, udgav senere flere værker om matematik, landmålerteknik og problemer vedrørende fæstningsbyggeri.

Author: Ebbe Hædersdal (E.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.