Søren Hansen

Biography

Søren Hansen tog tidligt udgangspunkt i mediernes billeder, som han bearbejdede til nye udtryk, først og fremmest i grafik. Generelt er det nutiden, medierne, bybilledet, storbymenneskets virkelighed og dagligdag, H. har arbejdet med som motiv. Ud over fascinationen af disse emner, som H. delte med flere kunstnere i 1960erne og 70erne, spiller interessen for eksperimentet med det grafiske medie en vigtig rolle. Fra slutningen af 70erne til midten af 80erne har han arbejdet med xerografiet. Karakteristisk for H.s grafik og maleri er de splintrede billeder med spredte, puslespilsagtige elementer, med forskellige mønsterfragmenter og med eller uden skabelonagtige figurer. De står som sindbilleder på en splittet og sammensat verden. Fra en figurativ angrebsvinkel på motiverne har H. gennem årene bevæget sig mod en større abstraktion.

Author: Annette Stabell (A.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.