Niels Hansen Jacobsen

Education

Falkenstjernes Højsk. i Kbh. vinter 1882-83; dimitt. af billedh. Rasmus Andersen; opt. Kunstakad., Kbh. 17.10.1884, afg. 30.1.1888, fortsatte dog til maj 1889.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.