Christian Skeel

Biography

Christian Skeel var i begyndelsen af 1970erne guitarist i flere rockbands. Han indledte sin kunstneriske karriere med malerier og grafik, opbygget af klassiske billedfragmenter og ordforklaringer i arkitektoniske rum, men han har især arbejdet med ruminstallationer, bl.a. inspireret af Marcel Duchamp. Udstillingen Gud og Grammatik var i 1984 indledningen til et samarbejde med Morten Skriver, i hvilket det intellektuelle aspekt er fremtrædende. I bogen Forvandlingens kunst understregede de, at tænkning i dag er en nødvendig forudsætning for kunstens fortsatte eksistens. Duftinstallationen Babylon på Esbjerg Kunstmuseum overskred barrieren mellem kunstnere og publikum ved at aktivere beskuerens personlige billedskaben. Installationen, der bestod af 28 krukker med duftolier, indsamlet fra hele verden, fremkaldte vidt forskellige erindringsbilleder hos de besøgende.

Author: Eva Pohl (E.Po.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.