Arne Skottenborg Frederiksen

Occupations

Styrmand på skoleskibene Danmark og Georg Stage; lærer ved Stat. Søfartssk. i Sønderborg 1961-juni 1990.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.