Aksel Skov

Weilbach information

Genealogy

Skov, Aksel, *1903, arkitekt. *24.1.1903 i Odense. Forældre: Mejerikonsulent Frederik Magnus S. og Anne Margrethe Jensine Markussen. ~2.10.1929 i Vemmelev med ciselør Ragnhild Johanne Eskildsen, *2.10.1904 i Kbh., datter af forretn.fører Julius Eskild E. og Katrine Caroline Marie Jensen.

Biography

Aksel Skov har især som lærer og som restaureringsarkitekt ydet en betydelig indsats for bevaringen af et højt kvalitetsniveau i dansk byggeri, en bestræbelse, han har kunnet videreføre som Boligministeriets konsulent. S. bekender sig til den danske funktionelle tradition, som det så fint kom til udtryk i hans eget enfamiliehus fra 1936. Hans egen bolig gennem de senere år, et smukt skipperhus på Rømø, har han restaureret med stor forståelse for bygningens oprindelige kvaliteter. Aksel Skov var blandt initiativtagerne til oprettelsen af Arkitektskolen i Århus.

Education

I tømrerlære 1919; bygn.konstr. 1923; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1928. Ansættelser: Thomas Havning 1925-27, 1934-35; A. Høeg Hansen, Århus 1931-34.

Travels

Frankrig og Italien 1925; flere rejser til Norge for at studere stavkirker.

Occupations

Egen tegnestue i Århus 1934-73. Lærer ved Vallekilde Højsk. 1928-31; overlærer ved Århus Tekn. Sk. 1937-46; ark. for Den gl. By, Århus, fra 1941; boligmin. kons. vedr. statsstøttet boligbyg. 1944-73; ark. for Vor Frue K., Århus, fra 1945; fmd. for Akad. Ark.foren. for Jyll. 1949-53; i kom. for opret. af en ark.sk. i Jyll.; for Århus Komm. Bev.udv. 1970-74; medl. af bedømm.udv. i flere ark.konk.

Scholarships

Europa Nostra Pr. 1986.

Exhibitions

Charl. Forår 1936.

Artworks

Eget hus, Gertrud Rasksv. 7, Århus (1936); Nybygn. ved Testrup Højsk. (1938); boligbebyg., Regenburgsg./Vestre Ringg., Århus (1939, s.m. Arne Jantzen); hus for murerm. Aage Eriksen, Carl Jensens V. 29, smst. (1939); præstegård i Vistoft (1943); restaur. af flere kirker; restaur. af eget hus på Rømø (tildelt Europa Nostra Pr. 1986). Konkurrencer: Haveplaner for enfam.huse (1934, 1.pr. 1934, s.m. Arne Jantzen og Georg Boye); k. på Chr.bjerg, Århus (1937, 2.pr.). Skriftlige arbejder: Vejledning i Tegneteknik for Bygmesterskolen, 1941; Bygningslære for Bygmesterskolen I-II, 1945-46; Vi bygger selv hus, 1954; Restaureringen af Vor Frue Kirke og Kloster i Århus i: Vartovbogen, 1958; Vallekilde højskoles bygninger i: Vallekilde Højsk. Årsskr. 1965; De gamle Rømøhuse i: Sønderjyske Årb. 1983; Gamle huse på Rømø, 1992.

Literature

Ark. U. 1934, 53f (haveplaner); 1937, 157f (k. i Århus); 1939, 175 (eget hus); 1943, 86f (præstegård); Ark. M. 1940, 162 (en.famhus); Georg Boye i: Havekunst, 1954, 49; Mette Thomsen i: Kunsten og folkehøjsk., 1982, 70; Pol. 23.1.1983; Jyll.p. 21.1.1983; Berl. Tid. 24.1.1988.

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.