C.G. Staulund

Weilbach information

Genealogy

Staulund, Carl Gottlieb, 1851-1888, maler. *25.9.1851 i Helsingør, ?20.4.1888 i Kbh., begr. smst. (Holmens). Forældre: Garverm. Peter Frederik S. og Laurine Vilhelmine Emilie Mathilde Schubart. ~17.11.1886 i Kbh. med Anna Ingeborg Ammundsen, *22.9.1857 smst., ?10.2.1928 smst., datter af lods Carl Frederik A. og Cecilie Frederikke Petersen.

Biography

C.G. Staulund fik en uddannelse som professionel maler og drog, som det var almindeligt på hans tid, til Tyskland, hvor han arbejdede som dekorationsmaler. Erfaringerne herfra kunne han bruge ved hjemkomsten til Danmark. Her udførte han bl.a. illustrationer for forlæggeren Ernst Bojesen, der 1884 udsendte første nr. af Børnenes Juleroser i et oplag på 10.000. Heftet var beregnet på juletiden, og det var tanken, at børnene ved læsning af bladet både skulle underholdes, belæres og aktiveres. Heftet blev en succes, og dets popularitet skyldtes bl.a. det righoldige billedmateriale, gengivet med den nyeste reproduktionsteknik. S. hørte med til den kreds af danske kunstnere, der fik et levebrød ved den større anvendelse af billedmediet, som blev taget i brug i samfundet i sidste halvdel af forrige århundrede.

Education

I malerlære; Tekn. Inst., Kbh.

Travels

Tyskland 1873-77.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Niels Juelsgade 6 (akvarel, 1880, Kbh. Bymus.); Folketingets medlemmer (mal., udst. 1888 i Etabl. National, Kbh.); Teatersprøjten, 1851 (tegn., 1888, Teatermus.). Illustrationer: Tegn. til mindeblad for Nord. Kunstudst. i Kbh., 1888 (s.m. Valdemar Jensen, litograferet af Joh. Hassel); tegn. til omslag til de første årg. af Børnenes Juleroser, udg. af Ernst Bojesen (fra 1884).

Literature

Nat.tid. 25.4.1888; Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983.

Author: Laura Bjerrum (L.Bj.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.