Anne-Marie Steen Petersen

Biography

Anne-Marie Steen Petersens udgangspunkt var præget af den amerikanske karikaturtegner David Levine. Hendes tidlige tegninger med enkel streg og store, udfyldte flader minder om træsnit. S. arbejdede i en collage-teknik med indsættelse af udklip fra gamle illustrerede blade, f.eks. i Alice P. Jensen og det store samfund, et kunstnerisk greb som rummer et politisk budskab, hvor de gamle udklip antyder noget antikveret og karakteriserer samfundet som modent til revolution. S.P.s plakater fik stor udbredelse og sås fra sidst i 1960erne overalt i det indre København. 1972-73 var hun medlem af kunstnerkollektivet Røde Mor. Med nye opgaver som bladtegner fra tidligt i 80erne forrykkedes interessen fra abstrakt-poli-tisk analyse over mod kritik af den daglige politiks blodige håndværk, og det psykologiske element, forbigået i den tidlige produktion, spiller en stadig større rolle, tonen er mere humoristisk, stregen lysere og lettere. Blandt S.P.s kendteste tegninger er karikaturen af udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen som Ludvig XIV (efter Hyacinthe Rigaud). Med denne og andre tegninger af markante venstrefolk har S.P. nok gjort lige så meget for partiet Venstre som Bo Bojesen gjorde i 1950erne med "Venstrevikingernes Saga". S.P. arbejder fortrinsvis i sort-hvidt, men fra begyndelsen af 1990erne, hvor farvetryk anvendtes mere udbredt i dagspressen, stammer en række værker udført i farvekridt og klippeteknik. S.P.s udtryk kendetegnes af et afstemt samspil mellem tegning og tekst og et bredt register af litterære og kunsthistoriske referencer.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.