Else Steenbæk Knap

Biography

Else Steenbæk Knap ophørte med at udstille i 1930 efter at være blevet gift, men hun vedblev med at male. Især de mange landskaber med motiver fra Sjælland, Jylland, Sverige og Island er karakteriseret af brede penselstrøg og et kraftigt farvevalg. En del motiver med børn er muligvis inspireret af læreren Valdemar Irminger, og især hendes portrætter er præget af en konservatisme, der kunne være resultat af både Irminger og Sigurd Wandels undervisning. Landskabernes dristigere farvevalg kan derimod være inspireret af P. Rostrup Bøyesen, som havde langt større berøring med det modernistiske gennembrud end hans to kollegaer. Da familien havde tilknytning til Varde, er S.K. fyldigt repræsenteret på Varde Museum.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.