Hans II van Steenwinckel

Artworks

Skulptur: Fr.borg Slot: Adsk. uspecificerede skulpturarb. samt: Ringridn.port (1614, ombyg. 1730rne); kaminer til kancelliet på mellemste holm, alabastarb. på en prædikestol (1616-17, prædikestolen evt. nu i Trefoldighedsk., Kristianstad); køkkenbrønd (1618, rekonstr. efter branden 1859); proj. til pyramide med Chr. IVs genealogi på Børsrampen, Kbh. (1638). Arkitektur: Fr.borg Slot: Bro, måske S-broen (1617); ombygn. af hovedslottets portgal. med indvendig buegang og gudestatuer i facadenicher (1619-22); porttårn på mellemste holm (1618- 23); kongefløjens gal. (1619-21, s.m. de Keysers værksted, rekonstr. 1870); karnapper på kongefløjens nordside (1632); Børsen, Kbh. (fra 1619, hovedportal 1624, entreprisen overtaget efter broderen L. van S.); Chr. IVs Kapel, Roskilde Domk. (fra 1619, overtaget fra broderen Lorenz van S., forstærkn. af kælderhvælv med henblik på opstil. af gravmæle 1633); boder i Silkeg., Kbh. (1620, forsv.); Vartov Skanse og Hosp., Kbh. (1620rne, forsv.); istandsæt. af Kronborg efter brand 1629 (1631-37); kor til Nikolaj K., Kbh. (fra 1630, ødelagt 1795); Højbro og Nybro i Kbh. samt bro i Køge (fra 1633, forsv. eller ombyg.); trappetårn og gal. til Rosenborg, Kbh. (1634); Valdemars Slot, Tåsinge (ladegård 1631-32, proj. til slottet 1639). Tilskrivninger: Skulptur: Chr. IV.s hoved i alabast, måske fra 1647 ødelagt gravmon. til kgs. kapel, Roskilde Domk. (fra 1614, Nat.mus., Kbh.); epitafium over svigerforældrene i Skt. Marie K., Helsingør (1634). Arkitektur: Fr.borg Slot: Audienshusets portaludmykn. (o. 1615); Trefoldighedsk., Kristianstad (fra 1617, evt. s.m. broderen Lorenz van S.); Trinitatis K. med Rundetårn, Kbh. (fra 1637); Skt. Anna Rotonda, Kbh. (fra 1639, nedr. 1663); tårnspir på Nikolaj K., Kbh. (udf. 1664- 69 af Alb. Mathiessen).

Author: Hugo Johannsen (H.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.