Povl Stegmann

Biography

Povl Stegmann var i akademitiden under 1. verdenskrig sammen med studiekammeraterne Kay Fisker, Aage Rafn og Einer Dyggve toneangivende i opgøret med Skønvirketidens pyntelige arkitektur. Man begyndte at opmåle simple borgerhuse, men endte hurtigt i den nyklassicisme, der et godt stykke ind i 1920rne blev det dominerende arkitekturideal. S.' første arbejde, en 2-etages bygning, et landsted i Kokkedal, viser hen til den begyndende nyklassicisme. I de første år i København, hvor S. bl.a. arbejdede på Hack Kampmanns tegnestue, foldede han sig ud som digter og huspoet for opmålingsforeningen "3die December". I begyndelsen af 20rne, efter en lang rejse med ØK til Østen, etablerede han sig i Århus med egen tegnestue og lærerstilling på Teknisk Skole, hvor han inspirerede mange elever til at studere videre på arkitektskolen i København. Hans konkurrenceprojekt til et koncerthus i Vennelystparken blev regnet for et af tidens mest talentfulde tolkninger af nyklassicismen, men til S.' skuffelse førte det ikke til en byggeopgave. Han fik andre byggeopgaver, bl.a. en større boligbebyggelse i Stadion Allé i 1930. Da der det år blev udskrevet en arkitektkonkurrence om udformningen af bygningerne til et universitet i Århus, foreslog S. sin studiekammerat Kay Fisker, at de sammen skulle deltage. S. havde på en rejse studeret nye universiteter, og Kay Fisker tog mod tilbuddet sammen med sin yngre kompagnon C.F. Møller. Inspireret af Hannes Meyers fagforeningsskole i Bernau ved Berlin, som de besøgte i forbindelse med Deutsche Werkbunds store byggeudstilling i Berlin i 1931, foreslog de universitetet udformet som en stokbebyggelse, tilpasset byggegrundens kuperede terræn. C.Th. Sørensen var med som landskabsarkitekt. Arkitekturen var en dansk omformulering af Bauhaus-modernismen. Projektet fik 1. præmie, men det blev ved realiseringen modificeret med tegltage i stedet for de først foreslåede lave kobbertage. Da S. i 1937 blev forstander for Teknisk Skole i Ålborg trådte han, der havde haft hovedansvaret for projekteringen af de nu nedrevne professorboliger, ud af kompagniskabet. S. prægede også sin tid ved enkelte skriftlige arbejder. Analysen af det fritliggende enfamiliehus fra 1933 var i mange år en slags grundbog for praktiserende arkitekter, og et indlæg i Demokraten 23.8.1937 regnes for et væsentligt bidrag til overvindelsen af modstanden mod projektet til det nye rådhus i Århus. S. blev under den tyske besættelse skudt og dræbt uden for sit hjem i Ålborg, antagelig som offer for besættelsesmagtens terror.

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.