Povl Stegmann

Literature

Arch., 1920, 116-20 (Banegårdspl., Århus); 1924, 196f (Musik- og forsaml.hus i Vennelyst, Århus); Ark. U, 1931, 115 (Folkebibl., Århus), 241-44 (Århus Univ.); 1933, 229-32 (Komm.sk., Trøjborg); 1937, 159 (k. på Chr.bjerg, Århus); 1954, 55f, 59; Ark. M, 1934, 1-16 (Århus Univ.); 1935, 123-28 (boliger til Århus Univ.); 1944, 173-76 (nekr.); 1949, 185-208 (Århus Univ.); Ark., 1976, 166; 1979, 386; 1980, 186f; Ark.tur, 1979, 336f; Steen Eiler Rasmussen: Nord. Baukunst, 1940; Helge Finsen: Ung da. Ark., 1947; H. Lund og K. Millech (red.): Danm. Bygn.kunst, 1963; R.J. Julin i: Havekunst, 1968, 135; L. Johannesen og J. Richter: Ark. i Aarhus, 1970; C.F. Møller: Aarhus Univ. bygn., 1978, 18, 22, 42; L. Balslev Jørgensen i: Architectura, 1983, 103. Scrapbog (Frihedsmus.).

Author: Poul Erik Skriver (P.E.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.