Ole Stenholm Henriksen

Genealogy

Stenholm Henriksen, Ole, *1943, maler. *20.6.1943 på Fr.berg. Forældre: Pianist Oluf Christian Peter H. og Ketty Karen Stenholm Møller. ~27.7.1968 i Kbh. med ledende fysioterapeut Birthe Aggesen, *23.6.1944 i Odense, datter af bogholder Knud Viggo Dykke A. og bogholder Valborg Hansine Mortensen.

Author: Rigmor Lovring (R.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.