O. Stoltenberg

Weilbach information

Genealogy

Stoltenberg, Otto Valdemar, 1906-1988, marinemaler. *27.4.1906 i Kalundborg, ?29.2.1988 smst. Forældre: Sømand Ole Peter S. og Larsine Sophie Frederikke Nielsen. ~29.7.1934 i Kalundborg med Helga Dagny Lund, *8.7.1914 smst., ?25.7.1994 smst., datter af fisker Hans Peter L. og Ellen Kirstine Eline Ingeborg Jensen. Ægteskabet opl. ca. 1956.

Biography

O. Stoltenberg brugte under sin sejltid sit talent til at tegne skibe, snitte i træ og bygge flaskeskibe. I 1942 opsøgte S. marinemaleren Vilh. Arnesen, hvis kritik af de medbragte arbejder var så positiv, at S. fra 1943 gjorde skibsportrætterne til sin levevej og bosatte sig i barndomsbyen Kalundborg. Ud fra en skitse af et skib i havnen fremstillede S. i sortkridt et frisk og levende billede af fartøjet under fulde sejl eller for damp og motor i rum sø. I sit sidste aktive tiår gik S. over til at male akvareller, svage i farven. Motiverne blev nu ofte de store historiske sejlskibe udført efter fremmed forlæg. I akvarel udførte S. i 1979 til Struer Museum en serie på 10 større og mindre fartøjer hjemmehørende i byen. S. udvidede sit repertoire til også at omfatte prospekter af huse og bygninger i Kalundborg, men i sin fødeby blev den flittige skibstegner, der selv kaldte sig marinemaler, aldrig rigtig anerkendt. Efter S.' død modtog byens lokalhistoriske arkiv en stor samling af hans skitser.

Education

Sejlede; selvlært som kunstner.

Travels

USA 1927-32.

Occupations

Matros 1924-36, sidste 4 år hos ØK; herefter opsynsmand og skibstømrer på Holbæk Skibsværft til 1943.

Scholarships

Exhibitions

Separatudstillinger: Hotel Postgården, Kalundborg 1949; Marinestuen, Kalundborg 1996 (mindeudst.).

Artworks

Bjergningsdamper Ægir (1944, Handels- og Søfartsmus.); Motorgalease Jane af Marstal (1946, Marstal Søfartsmus.); Kutter India af Sønderborg (1947, smst.); Galease Gerda af Torekov (1950, Handels- og Søfartsmus.); Kutter Elna af Hundested (1950, smst.); M/S Chr. Sass af Kbh. (1951, Bregninge Skipperhjem); S/S Adolph af Stege (1954, Handels- og Søfartsmus.); M/S Atena af Kbh. (1960, smst.); Motorgalease Østa af Svendborg (udat., Svendborg Mus.); 11 mal. (Struer Mus.); 30 tegn. (Noordelijk Scheepvartsmus., Groningen); repr. i adskillige nordeuropæiske saml.; mere end 3000 skitser af navngivne fartøjer og 340 skitser af andet, hovedsageligt bygn. (Kalundborg Lokalhist. Arkiv).

Literature

Vikingen, 1946, hft. 5, 19; Berl. Tid. 9.1.1965; Vikingen, 10, 1972, 9-11; Benny Boysen: "Røsen" af Struer, 1979, 17, 24; R. Broby Johansen: Med Broby i Nordvestjyll., Thy og Hardsyssel, 1980, 59; Hanne Poulsen: Da. Skibsportrætmalere, 1985; Ole Højrup: Søens folk, 2, 1985 (O.S.: My Experience, erindr., 1965). Benny Boysen: Interv. med O.S., 1979 (Handels- og Søfartsmus.).

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.