O. Stoltenberg

Biography

O. Stoltenberg brugte under sin sejltid sit talent til at tegne skibe, snitte i træ og bygge flaskeskibe. I 1942 opsøgte S. marinemaleren Vilh. Arnesen, hvis kritik af de medbragte arbejder var så positiv, at S. fra 1943 gjorde skibsportrætterne til sin levevej og bosatte sig i barndomsbyen Kalundborg. Ud fra en skitse af et skib i havnen fremstillede S. i sortkridt et frisk og levende billede af fartøjet under fulde sejl eller for damp og motor i rum sø. I sit sidste aktive tiår gik S. over til at male akvareller, svage i farven. Motiverne blev nu ofte de store historiske sejlskibe udført efter fremmed forlæg. I akvarel udførte S. i 1979 til Struer Museum en serie på 10 større og mindre fartøjer hjemmehørende i byen. S. udvidede sit repertoire til også at omfatte prospekter af huse og bygninger i Kalundborg, men i sin fødeby blev den flittige skibstegner, der selv kaldte sig marinemaler, aldrig rigtig anerkendt. Efter S.' død modtog byens lokalhistoriske arkiv en stor samling af hans skitser.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.