O. Stoltenberg

Occupations

Matros 1924-36, sidste 4 år hos ØK; herefter opsynsmand og skibstømrer på Holbæk Skibsværft til 1943.

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.