Per Johan Svendsen

Weilbach information

Genealogy

Svendsen, Per Johan, *1953, maler. *13.3.1953 på Fr.berg. Forældre: Ark. Bjørn John S. og vicesk.insp. Jette Michaele Karsten. Ugift.

Biography

Per Johan Svendsens arbejder er præget af interessen for nordisk mytologi, for at fortælle en historie. Karakteristisk for hans stil er de fire store gavlmalerier ved Københavns Medborgerhus i Ahlefeldtsgade, hvor udsmykningerne visuelt samler en broget plads. Malerierne er på flere punkter inspireret af vikingetidens ornamentik, f.eks. ses en drage, udført i en lysende rød farve på gul og blå baggrund. Andre af gavlene refererer i deres motiver snarere til tegneserier. Alle billeder fremstår i klare, let opfattelige former på ensartede, stærktfarvede baggrunde. S. har sammen med gruppen Syntese været i opposition til 1980ernes postmodernisme og kunstfilosofiske ensretning. I 1994 søgte gruppen kollektivt, men uden held, professoratet efter Bjørn Nørgaard på Kunstakademiet i protest mod ensretningen af skolens elever. I 1989 måtte gruppen se sine værker fjernet fra Charlottenborgs Forårsudstilling efter en fogedsag, der dog senere blev kendt ulovlig.

Education

Student 1974; Kunstakad. Kbh. (Wilh. Freddie, Richard Mortensen og Albert Mertz) 1974- 81.

Travels

Nicaragua 1988; mange rejser i Frankrig og Italien.

Occupations

Medl. af DBKs forretn.udv. 1983-85; lærer ved Århus Kunstakad. 1988-90; lærer for børn, Billedsk., Ryesg., Kbh. 1990-94; lærer ved Sk. for Billedkunst fra 1991; medl. af best. for Sk. for Billedkunst; i red. af tidsskr. Giraffen fra 1991.

Scholarships

Gerda Iversen 1979; Bielke 1981.

Exhibitions

KE 1979; Charl. Forår 1982-84; Syntese 1983-85, 1987-89, 1994; Silja 1987. Separatudstillinger: Gal. Passepartout, Kbh. 1962, 1964; Låne- og Sparekassen, Kbh. 1979; Thorasminde, Bagsværd 1983.

Artworks

Sommeren (udst. 1979); Kære mor (udst. 1983); Belzebub udpanter Kongens Foged (udst. 1983); Skuden ta'r fart i disse dage (udst. 1984, s.m. gruppen Syntese). Udsmykninger: Nat.bibl., Managua, Nicaragua (indendørs udsmykn., 1988, s.m. Syntese); Hotel Lito', Managua, Nicaragua (udendørs udsmykn., 1988, s.m. samme); skole i Matagalpabjergene, Nicaragua (gavlmal., 1988, s.m. samme); Korsg., Kbh. (gavlmal., 1988, s.m. samme, ikke bev.); Ahlefeldtsg., Kbh. (4 gavlmal., 1989, s.m. samme); Havremarkens Sk. (indendørs udsmykn., 1993-96); Hou Sk. (mal. og skulptur, 1993, s.m. Syntese). Bogillustrationer: Peter Laugesen: Plettede Plusfours, 1994; Kay Ole Larsen: Du skal lære at leve med det, 1995. Skriftlige arbejder: Art. i tidsskr. Billedkunstsk. 1980-81; Inf. 13.9.1983 (kronik, s.m. Syntese); Kunstavisen sept. 1984 (kronik, s.m. samme); Inf. 6.2.1985 (kronik, s.m. samme); medforf. til debatbogen Forsvar for fornuften, om oplevelse og virkelighed, 1987; art. i tidsskr. Giraffen fra 1991; i Billedpæd. Tidsskr. 3 og 4, 1994; i Kunst, eft. 1994; Inf. 15.2.1995.

Literature

Pol. 24.4.1989; Lene Skytthe: Kunst på muren, 1993; Berl. Tid. 13.9.1996. Ikke af brød alene, DR TV 18.4.1989.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.