Albert Svensen

Weilbach information

Genealogy

Svensen, Albert, 1889-1959, maler. *19.10.1889 i Vejlø, ?3.10.1959. Forældre: Musiker Niels S. og Jensigne Kristine Jacobsen. ~25.2.1934 i Vejlø med Käthe Elsa Margarethe Schultz, *20.3.1909 i Berlin, datter af stadsark. Friedrich S. og Margarethe Hahn.

Biography

Albert Svensen malede naturalistiske oliemalerier og akvareller med heste og køer som foretrukne motiver. Men landskaber, livet på landet, landsbyerne og ikke mindst sydsjællandske landsbykirker i en lang række malerier og akvareller fra 1940rne og 1950erne viser interesseområder uden for dyremaleriet. Motivkredsen er traditionel, men friskhed i farven, klarhed i formen og en vis forenkling i det maleriske udtryk viser en tilnærmelse mod modernismen. Interesse for og evnen til fordybelse i sin egns karakteristiske bygnings- og landskabsmiljøer gjorde det naturligt for S. igennem mange år aktivt at deltage i Sydsjællands kulturelle liv.

Education

Malersvend; Tekn. Sk., Kbh.; Kunstakad. Kbh. (P. Rostrup Bøyesen og Viggo Johansen) 1913- 17.

Travels

Norge, Sverige 1918; Italien 1920, 1921, 1933; Wien 1929; Dresden 1936.

Occupations

Tegne- og sløjdlærer ved Herlufsholm fra jan. 1925; underv. i tegn. ved militærets civilunderv. i 1950erne.

Scholarships

Ronge 1918.

Exhibitions

Charl. Forår 1917-29, 1931, 1933, 1935- 36, 1938-48, 1950-59; Charl. Eft. 1922, 1935; Kunstnerforen af 18. Nov., 1936; Århushallen 1938. Separatudstillinger: Anton Hansen (Maleri-Salen), Kbh. 1918; Industribygn., Kbh. 1919 (s.m. bl.a. Knud Kyhn); Kunsthdl. Oscar Kiertzner, Kbh. 1921, 1925; Chr. Larsen, Kbh. 1930, 1937; Den Permanente Udst., Kbh. 1943; Brdr. Christensens Kunsthdl., Næstved 1955; Gl. Magle mølle, 1958; Næstved Mus. 1995. Auktioner: Kunsthallen, Kbh. 13.3.1923; 23.1.1934.

Artworks

Dreng ved Søby havn, Ærø (udst. 1917); Kreaturer sættes over strømmen til Dybsø (udst. 1918); Heste i Fold på Gavnø (udst. 1920); Kalve på Dybsø (udst. 1925); Løsgående køer (udst. 1927); Frokosthvil, Gavnø (udst. 1934); Heste langs strandkanten (udst. 1937); Køer i tøjr (1943); Vinterarbejde (udst. 1950); Vinterdag i skoven (udst. 1954); Fra Holmegaards Mose (udst. 1958); Efterårspløjning (udst. 1995).

Literature

Nat.tid. 6.11.1918 (Th. Faaborg); 8.1.1930 (samme); Ekstrabl. 9.11.1918; Berl.Tid. 24.1.1921 (K. Flor); 10.1.1930 (samme); 4.10.1959; Morgenbl. 13.1.1930; Næstved Tid. 25.11.1955; 12.10.1957; 3.10.1959 (nekr.); Møns Dagbl. 21.8.1958; Sydsjæll. Soc.-Dem. 3.10.1958; Pol. 5.10.1959.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.