Christian Sylow

Weilbach information

Genealogy

Sylow, Christian Edvard, 1866-1930, arkitekt. *23.10.1866 i Korsør, ?15.11.1930 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Byfoged, borgm. Niels Peter Martin S. og Sophie Antoinette Kirstine Elise Nellemann. Ugift.

Biography

Christian Sylow fik arkitektopgaver i sin hjemby, Korsør, endnu før han var færdig med sin uddannelse på Kunstakademiet. Denne var både lang og grundig og blev suppleret med ansættelser på adskillige af tidens glimrende tegnestuer, han var f.eks. konduktør for så solide folk som Eugen Jørgensen og Fr. Levy. S. bosatte sig i Køge, hvor han fik sit væsentligste virke i 25 år bl.a. med opførelsen af en lang række bygninger for Køge Kommune. Han havde lært af sine mestre, at stilen skulle svare til opgavernes karakter og med funktionelle planløsninger, som er gennemtænkte, men alle hans værker er præget af historicismens solide byggestil, som S. arbejdede med fra sin ungdom, men med årene skiftede han stil til den enkle og regelbundne klassicisme. Hans restaureringer og ombygninger var nænsomme og udført med stor respekt for det eksisterende, det er tydeligt f.eks. ved ombygningen af Køge gamle Fattighus i Nørregade til museum.

Education

Præliminæreksamen, Sorø; tømrersv.; Tekn. Sk.; Kunstakad. Kbh. april 1885-afg. maj 1895. Ansættelser: Kond. for Ove Petersen.

Travels

Italien, Frankrig 1900; Grækenland.

Occupations

Medarb. hos Ferd. Meldahl; H.B. Storck; V. Koch; Axel Møller; Martin Borch (ombygn. af Gl. Køgegaard); Eugen Jørgensen (Gardehusarkasernen, Østerbrog., Kbh.) 1896-98; Fr.L. Levy (bygn. i Kbh. Frihavn) ca. 1901- 02; V. Fischer (Hotel Bristol) 1901-02. Medl. af Kontrolkom. for Landhypotekforen. for Østifterne 1908- 30.

Scholarships

K.A. Larssen 1894; Akad. 1900, 1905; Theophilus Hansen.

Exhibitions

Artworks

Havneing.bolig og -kontor, Caspar Brands Pl., Korsør (1891); Tekn. Selsk. Skole, Jens Baggesensg., smst. (1893); Vallø Strandhotel (1899); Forbindelsesgang over Hestemøllestr., Kbh. (1903, fjernet); etageejd., H.C. Ørsteds V. 50A, Fr.berg (1904, s.m. Vilh. Fischer, pr.); hovedbygn. og vaskeribygn., Jysk Fødselsanst., Nørrebrog. 37-39, Århus (1909-10, nedr.). I Køge: Tilbygn. til Alexandrastift., Vesterg. (1897, 1906); Bjergeg. 18 (tegn. 1898, ombyg. 1909 til Katolsk Kapel); komb. bibl. og mus.bygn., Elisev., nu Bjergeg. 22 (1899); Nørreg. 54 (1905, tidl. Køge Bank); kontorbygn. for Elværket, Bygaardsstr. (1905); Torvet 3, (1906); Valgtribune i træ, opst. på Torvet (1908, forsv.); Alderdomshjem, Kirkestr. (1908, omb. til hovedbibl.); Fattiggården (1910); gymnastikhus til Borgersk. (1914-15, nuv. Brockmands Sk., opf. af M. Borch i 1892, senere udv.); alle jernbanestationer og remiser på Køge-Ringsted-banen (1916, nedl.); Køge Bibl. (1919); Biografen, Kosmorama, senere Kino, Nørreg. (1919, nu butik); Politist., Bygårdsstr. (1919-20, nedr.); Søndre vandtårn (1923); Øernes Andelsselsk. silopakhus, Sdr. Havnev. (1925); tilbygn. til Tøxens Sk., H.C. Andersens Gade (1930-31); desuden flere villaer. Ombygninger: Domhuset, Nytorv, Kbh.; Arb.- og Fattighus, Køge, omb. til mus. (1909). Konkurrencer: Chr.borg Slot (1905, 2.pr., s.m. Vilh. Fischer).

Literature

Arch. 1904-05, suppl.; Forskønnelsen 1914, 46 (H.C. Ørstedsv. 50A); Soranerbl. 1930, 98 (nekr.); Ark. U. 1930, 224 (nekr.); V. Hermansen og P. Engelstoft: Køge Bys Hist., 1932, 318, 321, 323, 417; Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, VI, 1932, 45; Aarhus gennem tiderne, IV, 1941, 184; Svend Thorsen: Danm. Folketing, 1961, 34; Kr. Hvidt og Knud Millech: Chr.borg Slot, II, 1975, 248, 253f; Landskab, 1985, 44 (Chr.borg); H.E. Langkilde: Nyklassicismen i Købstaden omkr. 1920, 1986; Helge Nielsen (red.): Køge bys hist. 1288-1988, bd. 2, 1988.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.