Christian Sylow

Literature

Arch. 1904-05, suppl.; Forskønnelsen 1914, 46 (H.C. Ørstedsv. 50A); Soranerbl. 1930, 98 (nekr.); Ark. U. 1930, 224 (nekr.); V. Hermansen og P. Engelstoft: Køge Bys Hist., 1932, 318, 321, 323, 417; Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, VI, 1932, 45; Aarhus gennem tiderne, IV, 1941, 184; Svend Thorsen: Danm. Folketing, 1961, 34; Kr. Hvidt og Knud Millech: Chr.borg Slot, II, 1975, 248, 253f; Landskab, 1985, 44 (Chr.borg); H.E. Langkilde: Nyklassicismen i Købstaden omkr. 1920, 1986; Helge Nielsen (red.): Køge bys hist. 1288-1988, bd. 2, 1988.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.