Christian Sylow

Artworks

Havneing.bolig og -kontor, Caspar Brands Pl., Korsør (1891); Tekn. Selsk. Skole, Jens Baggesensg., smst. (1893); Vallø Strandhotel (1899); Forbindelsesgang over Hestemøllestr., Kbh. (1903, fjernet); etageejd., H.C. Ørsteds V. 50A, Fr.berg (1904, s.m. Vilh. Fischer, pr.); hovedbygn. og vaskeribygn., Jysk Fødselsanst., Nørrebrog. 37-39, Århus (1909-10, nedr.). I Køge: Tilbygn. til Alexandrastift., Vesterg. (1897, 1906); Bjergeg. 18 (tegn. 1898, ombyg. 1909 til Katolsk Kapel); komb. bibl. og mus.bygn., Elisev., nu Bjergeg. 22 (1899); Nørreg. 54 (1905, tidl. Køge Bank); kontorbygn. for Elværket, Bygaardsstr. (1905); Torvet 3, (1906); Valgtribune i træ, opst. på Torvet (1908, forsv.); Alderdomshjem, Kirkestr. (1908, omb. til hovedbibl.); Fattiggården (1910); gymnastikhus til Borgersk. (1914-15, nuv. Brockmands Sk., opf. af M. Borch i 1892, senere udv.); alle jernbanestationer og remiser på Køge-Ringsted-banen (1916, nedl.); Køge Bibl. (1919); Biografen, Kosmorama, senere Kino, Nørreg. (1919, nu butik); Politist., Bygårdsstr. (1919-20, nedr.); Søndre vandtårn (1923); Øernes Andelsselsk. silopakhus, Sdr. Havnev. (1925); tilbygn. til Tøxens Sk., H.C. Andersens Gade (1930-31); desuden flere villaer. Ombygninger: Domhuset, Nytorv, Kbh.; Arb.- og Fattighus, Køge, omb. til mus. (1909). Konkurrencer: Chr.borg Slot (1905, 2.pr., s.m. Vilh. Fischer).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.