Edvard Thomsen

Weilbach information

Genealogy

Thomsen, Edvard Johan, 1884-1980, arkitekt. *9.1.1884 i Kbh., ?11.4.1980 på Fr.berg. Forældre: Malerm. Johan T. og Ane Cathrine Mathilde Dahl. ~18.6.1934 på Fr.berg med kontorchef under Magistraten Edel Anna Steen Dahl, *31.10.1885 i Kbh., ?5.11.1977 på Fr.berg, datter af persiennefabr. Ernst Carl August D. og Edel Margrethe Steen.

Biography

Edvard Thomsen begyndte som maler, og igennem hele hans noget uensartede produktion mærker man en stemningsbetonet følsomhed af romantisk tilsnit, der ofte fungerer som katalysator for frie og udogmatiske løsninger. Han fangedes ikke af teorier men søgte altid et selvstændigt udtryk af kunstnerisk styrke. Fin og stilfærdig af natur trådte han ikke frem på barrikaderne, men fandt alligevel sine meningsfæller i Den Fri Architektforening, hvor han tilmed blev sekretær. Denne kreds forfægtede den disciplinerede empire, og det præger hans tidlige arbejder. Øregaard Gymnasium er en rationel skolebygning, iklædt nyklassicismens strenghed og tyngde og fornyende som det første eksempel på en skoletype med centralhal. I 1920rnes slutning forenklede han husformerne til simple, kubiske legemer uden stiltræk, som det ses i kapellet på Ordrup Kirkegård, Wandels hus og krematoriet i Søndermarken, og blev dermed en af pionererne i overgangsfasen til 30rnes funktionalisme. Denne markerer sig i abehuset i Zoologisk Have, en ren jernbetonkonstruktion, og Lagkagehuset, inspireret af tysk modernisme. T.s bedste værk fra denne periode er det Corbusier-inspirerede byhus på H.C. Ørstedsvej, frit og plastisk formet med dristige detaljer, men særdeles gennemtænkt. 40rnes nøgterne saglighed præger svømmehallen og boldspilhallen i Nørre Allé, med enkle og fine materialevirkninger. T. var i en menneskealder en skattet og højt estimeret underviser på Akademiet, hvor han kom til at præge flere generationer af unge arkitekter.

Education

Malersv. 1904 (sølvmed.); Tekn. Sk.; dimitt. af Sophus Vermehren; Kunstakad. Kbh., malersk. april 1901, ark.sk. fra 1903 med afbr. af studier på maler- og dek.sk., afg. som ark. jan. 1914, lille guldmed. 1918 (en kunsthdl.); École Franaise i Athen 1911.

Travels

Norge, Holland, Belgien, Paris 1910; Grækenland, Italien 1911; Holland, England 1912; Paris, Belgien 1913; Italien 1914; Sth. 1918; England 1919.

Occupations

Lærer ved Tekn. Selsk. dagsk. for bygn.håndv. 1914-l9; ass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1918; medl. af Akad.rådet fra 1920; prof. i ark.tur ved Kunstakad. fra 1920; dir. for Akad. 1946-49.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1915; C.F. Hansens Opmuntringspr. 1916; Akad. 1918; dr. ing. h.c. ved den tekn. sk. i Württemberg 1929; hon. member of the Arch. Ass. 1935; hon. corresponding member of the Royal Inst. of British Arch. 1937.

Exhibitions

Unge Kunstn. Forb. 1909 (som maler); Charl. Forår 1914-18, 1920-21, 1927-29, 1932, 1937, 1940, 1944, 1947; Den fri Arch.foren. udst. 1915; Da. ark., dek. kunst og kunsthåndv., Liljevalchs, Sth. 1918; KE 1918-19; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Bygge- og Boligudst. i Forum 1929; Akad. Ark.foren. vandreudst., Paris 1949, London og Edinburgh 1950; Charl. Eft. 1953; Nord. Klassicisme 1910- 30, Nikolaj, Kbh. 1983. Separatudstillinger: Kunstakad. Bibl. 1984 (100 år).

Artworks

Mest i København og omegn: Garager og værksted for Gent. Komm., Phistersv. 51 (1916); boliger for husvilde, Stolpegårdsv. 8-10, Gent. (1917); Gent. Komm. alderdomshjem, Hyldegårds Tværv. 12 (1918-19); pakhus for A/S Salicaths Express, Rådmandsg. 53 (1919, s.m. Knud Thorball, senere ombyg.); villa, Tuborgv. 80 (pr. 1920); dobb.huse i Studiebyen, Sømarksv. 23-25 og 24-26 (1921-22, sidstnævnte pr.); Øregård Gymn., Gersonsv. 32 (1922-24, s.m. G.B. Hagen); kapel på Ordrup Kgrd. (1927); Gent. Statssk., Dahlenstræde 5 (1927, s.m. N. Hauberg); benzintank med beboelse, Bernstorffsv./Lyngbyv. (1927, pr., nedr.); Søndermark Krematorium, Roskildev. 59-61 (1927-28, 1.pr. 1926, s.m. Frits Schlegel); abehuset i Zoologisk Have (1928); villa for Sig. Wandel, Hans Jensens V. 40 (1928); Husum Komm.sk., Karlslundev. 23 (1928-30, 1.pr. 1928, s.m. Frits Schlegel); villa, Filosofgangen 17, Odense (1929, s.m. samme); eget sommerhus, Søbakken 26A, Charll. (1929); Tagensv. 58-68 (1930, s.m. K. Thorball); boligkarreerne Torveg. 45-47/Overgaden oven Vandet 40/Mikkel Vibes G. 2/Dronningensg. 55 (Lagkagehuset) (1930-31); Mikkel Vibes G. 1-5/Overgaden oven Vandet 42/Skt. Annæg. 24-30/Dronningensg. 57 (1930-31); Utterslev Daghjem, Møntmesterv. 54 (1936, pr.); vandreservoir, Fortunen, Klampenborg (1938); H.C. Ørsteds V. 54 (1939); Odense Stadion (1939-42, s.m. V.O. Kyed); svømmehal og boldspilhal ved Danm. Højsk. for Legemsøvelser, Nørre Allé (1940-41, s.m. ing. Johs. Jørgensen og dr.tech. Chr. Ostenfeld, pr. 1946); kloakpumpestation ved Skovshoved Havn (1939, pr. 1943); boligbebyg. Solbakken, Jens Baggesens G. 4-82/Paludan Müllers V. 31-39, Århus (1942-45, s.m. C.F. Møller og Gunnar Krohn); villa, Fortunv. 104, Charl. (1946, pr.); funktionærboliger for Det da. Luftfartselsk., Alleen/Kastruplundg. (1946-49, s.m. Chr. Kampmann). Konkurrencer: Kystsanatorium ved Fakse (1911, s.m. Jesper Tvede); Østifternes Kreditforen. (1913, 2.pr.); Axelborg (1914, s.m. C. Mandrup-Poulsen, pr.); en kunstudst.bygn. i en større provinsby (Neuhausens Pr. 1915); Teknologisk Inst. (1915. 2.pr.); Pol. konk. om feriehuse (1916-17, 1. og 2.pr.); bebyg. af det gamle banegårdsterræn (1920 og senere, 1.pr.); mindesm. for krigsforliste søfolk (1924, s.m. E. Utzon-Frank, pr.); Århus Univ. (1931, 3.pr., s.m. Frits Schlegel); bebyg. Høje Skodsborg, Skodsborg Strandv. (1938, pr.); Valby Idrætspark (1939, s.m. Preben Hansen og Chr. Ostenfeld, pr.); desuden møbler og dekorativ kunst.

Literature

Arch. 1913-14, 71-73, 105 (Østift. Kreditforen.); 1914-15, 408f (Teknol. Inst.); 1916-17, 22f, 67f (Pol. feriehuse), 425-27 (garager og værksted, Phistersv.); 1917-18, 341-45 (guldmed.), 379f (husvildeboliger); 1918-19, 174f (pakhus for Salicaths Express); 1920, 36-39 (banegårdsterrænets bebyg.), 65-69 (alderdomshjem), 216 (havebænk); 1921, 1-3 (Øregaard Gymn.), 143 (møbler); 1922, 143 (møbler); 1923, 158 (plakatsøjler), 240-42 (toldkammmerbygn. i Montevideo), 348, 355, 362 (huse i Studiebyen); 1924, 194 (mindesm. for krigsforliste søfolk); 1925, 45-52 (Øregaard Gymn.); 1926, 174f (kapel på Ordrup Kgrd.), 425-27 (Søndermark Krematorium), 441-50 (Ordrup Krat); Arch. M. 1928, 57-59 (Husum Komm.sk.); 1929, 45-63 (kapel på Ordrup Kgrd., Wandels hus, abehuset i Zoologisk Have, Gent. Statssk.), 246f (bygge- og boligudst. i Forum); 1930, 53-62 (Søndermark Krematorium); 1933, 17-60 (Husum Komm.sk.), 201f (eget hus); 1936, 136f (Lagkagehuset), 159 (Tagensv. 58-68), 230 (Gent. Stadion); 1937, 125-32 (om bibl.bygn.); 1939, 145-49 (H.C. Ørstedsv. 54); 1940, 17f (Utterslev Daghjem), 33-36 (Høje Skodsborg), 157 (billige boliger); 1944, 141-48 (Odense Stadion); 1946, 1-5 (Jens Baggesens G./ Paludan Müllers V., Århus); Arch. U. 1927, 166 (banegårdsterrænets bebyg.); 1928, 58-60 (Søndermark Krematorium), 79f (banegårdsterrænet); 1930, 191 (Roskilde Landbobank); 1931, 35f (Tagensv. 58-68), 201 (Lagkagehuset), 247 (Århus Univ.); 1934, 5-9 (Lagkagehuset); 1938, 235 (Lyngby Rådhus); 1939, 118-20 (Valby Idrætspark), 147 (om off. ark.konk.); 1942, 61-65 (svømmehal og boldspilhal, Nørre Allé); 1949, 25f (Flyverbo); Ark. 1956, 62, 98, 265, 353 (C. Kampmann); 1963, 46 (Kay Fisker og Akad.); 1976, 154 (T. Havning), 266 (Aalto); 1980, 254f (nekr.); 1987, 115-18; Ark.tur 1980, 303f; 1985, 159-62 (Øregaard Gymn.); Den Fri Arch.foren. 1915, 32f (møbler, sporvognsventesal, alderdomshjem, bolig i hovedstaden for en adelsmand); Havekunst 1952, 10; 1962, 35; Tilskueren, I, 1920, 464f (banegårdsterrænet); 1931, II, 161-66 (Husum Komm.sk.); F.C. Boldsen i: Studiebyens Huse, 1924, 28f; Modern Arch. in Denm., 1925, 45-47 (Øregaard Gymn.); Wasmuths Monatsheft, 1925, 521-23 (samme); 1929, 151-60 (Husum Komm.sk., Gent. Statssk.); 1930, 273-76 (Søndermark Krematorium); Kay Fisker & F.R. Yerbury: Modern Da. Arch., 1927, 118 (kapel på Ordrup Kgrd.); K. Gottlob i: Da. Ligbrændingsforen. Beretn. for 1929, 1930, 66-76 (Søndermark Krematorium); Steen Eiler Rasmussen i: De Da. Byggefag, 1930, 98, 100 (Øregaard Gymn., Gent. Statssk.); Chr. Rasmussen: Fr.berg K., 1933, 281-86 (Søndermark Krematorium); E. Hesseldahl og H.R. Zeuthen: Nye Apotekers Indretn. omkr. 1930, 1933, 4-7, 37 (særtryk af Farmaceutisk Tid., XLII, 1932); Aarets Kunst, 1938, 43 (abehuset i Zool. Have); Steen Eiler Rasmussen i: Nord. Baukunst, 1940, 150f (Øregaard Gymn., Husum Komm.sk.); Samleren 1940, 81-83 (om Utterslev Daghjem m.m.); Stadsing. Dir. (udg.); Kbh. under borgerstyre. Byplanmæssig udv. siden 1840, 1950, 9-13; Nord. Klassicisme 1910-30, 1982, 53f, 57, 68, 75-77; Architectura V, 1983, 91, 94, 102; VII, 1985, 70f; X, 1988, 45, 87, 99, 108f, 114, 120-26, 128; XVII, 1995, 13, 18-20, 22, 26; Huse i Gent., 1984, 10, 32, 42; M. Gelfer-Jørgensen (red.): Herculanum på Sjæll., 1988 (møbler); Skala 19, 1989, 24f (H.C. Ørstedsv. 54), 32-35 (Øregaard Gymn.); H.E. Langkilde: Arkitekt-profiler, 1989, 79-84.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.