Edvard Thomsen

Literature

Arch. 1913-14, 71-73, 105 (Østift. Kreditforen.); 1914-15, 408f (Teknol. Inst.); 1916-17, 22f, 67f (Pol. feriehuse), 425-27 (garager og værksted, Phistersv.); 1917-18, 341-45 (guldmed.), 379f (husvildeboliger); 1918-19, 174f (pakhus for Salicaths Express); 1920, 36-39 (banegårdsterrænets bebyg.), 65-69 (alderdomshjem), 216 (havebænk); 1921, 1-3 (Øregaard Gymn.), 143 (møbler); 1922, 143 (møbler); 1923, 158 (plakatsøjler), 240-42 (toldkammmerbygn. i Montevideo), 348, 355, 362 (huse i Studiebyen); 1924, 194 (mindesm. for krigsforliste søfolk); 1925, 45-52 (Øregaard Gymn.); 1926, 174f (kapel på Ordrup Kgrd.), 425-27 (Søndermark Krematorium), 441-50 (Ordrup Krat); Arch. M. 1928, 57-59 (Husum Komm.sk.); 1929, 45-63 (kapel på Ordrup Kgrd., Wandels hus, abehuset i Zoologisk Have, Gent. Statssk.), 246f (bygge- og boligudst. i Forum); 1930, 53-62 (Søndermark Krematorium); 1933, 17-60 (Husum Komm.sk.), 201f (eget hus); 1936, 136f (Lagkagehuset), 159 (Tagensv. 58-68), 230 (Gent. Stadion); 1937, 125-32 (om bibl.bygn.); 1939, 145-49 (H.C. Ørstedsv. 54); 1940, 17f (Utterslev Daghjem), 33-36 (Høje Skodsborg), 157 (billige boliger); 1944, 141-48 (Odense Stadion); 1946, 1-5 (Jens Baggesens G./ Paludan Müllers V., Århus); Arch. U. 1927, 166 (banegårdsterrænets bebyg.); 1928, 58-60 (Søndermark Krematorium), 79f (banegårdsterrænet); 1930, 191 (Roskilde Landbobank); 1931, 35f (Tagensv. 58-68), 201 (Lagkagehuset), 247 (Århus Univ.); 1934, 5-9 (Lagkagehuset); 1938, 235 (Lyngby Rådhus); 1939, 118-20 (Valby Idrætspark), 147 (om off. ark.konk.); 1942, 61-65 (svømmehal og boldspilhal, Nørre Allé); 1949, 25f (Flyverbo); Ark. 1956, 62, 98, 265, 353 (C. Kampmann); 1963, 46 (Kay Fisker og Akad.); 1976, 154 (T. Havning), 266 (Aalto); 1980, 254f (nekr.); 1987, 115-18; Ark.tur 1980, 303f; 1985, 159-62 (Øregaard Gymn.); Den Fri Arch.foren. 1915, 32f (møbler, sporvognsventesal, alderdomshjem, bolig i hovedstaden for en adelsmand); Havekunst 1952, 10; 1962, 35; Tilskueren, I, 1920, 464f (banegårdsterrænet); 1931, II, 161-66 (Husum Komm.sk.); F.C. Boldsen i: Studiebyens Huse, 1924, 28f; Modern Arch. in Denm., 1925, 45-47 (Øregaard Gymn.); Wasmuths Monatsheft, 1925, 521-23 (samme); 1929, 151-60 (Husum Komm.sk., Gent. Statssk.); 1930, 273-76 (Søndermark Krematorium); Kay Fisker & F.R. Yerbury: Modern Da. Arch., 1927, 118 (kapel på Ordrup Kgrd.); K. Gottlob i: Da. Ligbrændingsforen. Beretn. for 1929, 1930, 66-76 (Søndermark Krematorium); Steen Eiler Rasmussen i: De Da. Byggefag, 1930, 98, 100 (Øregaard Gymn., Gent. Statssk.); Chr. Rasmussen: Fr.berg K., 1933, 281-86 (Søndermark Krematorium); E. Hesseldahl og H.R. Zeuthen: Nye Apotekers Indretn. omkr. 1930, 1933, 4-7, 37 (særtryk af Farmaceutisk Tid., XLII, 1932); Aarets Kunst, 1938, 43 (abehuset i Zool. Have); Steen Eiler Rasmussen i: Nord. Baukunst, 1940, 150f (Øregaard Gymn., Husum Komm.sk.); Samleren 1940, 81-83 (om Utterslev Daghjem m.m.); Stadsing. Dir. (udg.); Kbh. under borgerstyre. Byplanmæssig udv. siden 1840, 1950, 9-13; Nord. Klassicisme 1910-30, 1982, 53f, 57, 68, 75-77; Architectura V, 1983, 91, 94, 102; VII, 1985, 70f; X, 1988, 45, 87, 99, 108f, 114, 120-26, 128; XVII, 1995, 13, 18-20, 22, 26; Huse i Gent., 1984, 10, 32, 42; M. Gelfer-Jørgensen (red.): Herculanum på Sjæll., 1988 (møbler); Skala 19, 1989, 24f (H.C. Ørstedsv. 54), 32-35 (Øregaard Gymn.); H.E. Langkilde: Arkitekt-profiler, 1989, 79-84.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.