Edvard Thomsen

Education

Malersv. 1904 (sølvmed.); Tekn. Sk.; dimitt. af Sophus Vermehren; Kunstakad. Kbh., malersk. april 1901, ark.sk. fra 1903 med afbr. af studier på maler- og dek.sk., afg. som ark. jan. 1914, lille guldmed. 1918 (en kunsthdl.); École Franaise i Athen 1911.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.