C.M. Tegner

Biography

C.M. Tegner fik en professionel uddannelse som maler og litograf. Som mange andre samtidige kunstnere udnyttede han de nye billedtekniske muligheder, der fremkom i 1800-tallets begyndelse, og han skaffede sig et levebrød inden for det litografiske område. T. oprettede en litografisk anstalt i Trondheim, den første i denne by, der var virksom fra 1837-45; startede med sin bror, I.W. Tegner, Chr. og I. Tegners Stentrykkeri i 1846 i København, der i 1850, efter at broderen havde fået et andet firma, fortsattes under et nyt navn, C.M. Tegners Inst., til stifterens død i 1881. T. udfoldede sig først inden for portrætgenren, men senere producerede han også en række illustrationer med topografiske motiver, der kunne leve op til tidens øgede forbrug af billeder. Hans arbejder var dygtigt udførte, og især de topografiske motiver har i dag kulturhistorisk interesse, da lokaliteterne ofte har ændret karakter.

Author: forfatternavn ukendt (L.BJ.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.