Thomas L. Jørgensen

Biography

Thomas L. Jørgensen var udlært og arbejdede som møbelpolstrer, indtil billedkunsten blev det egentlige levebrød. Han beskæftigede sig mest med landskabs- og figurmaleri i forlængelse af den realistisk-ekspressive tradition, der var udbredt i 1930rne. Karakteristisk for de fleste af J.s billeder er den monumentale komposition med forenklede figurer og faste konturer. Mørke blandingsfarver understreger den dramatiske og alvorstunge stemning. I en række landskaber og skovpartier ses dog også en mere lys og lyrisk holdning. Ud over sin kunstneriske virksomhed har J. ydet en betydelig indsats som formidler af kunst.

Author: Sven Jørn Andersen (S.J.A.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.