Anton Thiele

Weilbach information

Genealogy

Thiele, Hans Anton, 1838-1902, maler. *29.3.1838 i Kbh., ?3.10.1902 i Kalundborg Hestehave, begr. i Raklev. Forældre: Instrumentmager Frederik Anton T. og Ane Johanne Marie Jacobsen. ~8.7.1880 på Fr.berg med Emilie Christine Jespersen, *15.12.1843 i Kbh., ?15.6.1904 i Kalundborg Hestehave, datter af handelsfuldmægtig, senere fabrikant Peter Christian J. og Lovise Susanne Herschend.

Biography

Anton Thiele begyndte tidligt på Kunstakademiets aftenundervisning, endnu mens han gik i skole, senere tegnede han hos Vilh. Kyhn, men måtte på grund af en øjensygdom holde op at male. Det skete netop, da han havde fået sit første billede antaget til Charlottenborgudstillingen i 1862. Fra 1863 levede han som fotograf et års tid, og derpå beskæftigede han sig med regnskabsvæsen, inden han efter en heldig øjenoperation igen begyndte at male. Fra 1870 begyndte han igen at udstille regelmæssigt. T. tog til Italien for anden gang i 1872 og blev der for egen regning i 8 år. I Rom levede han et meget regelmæssigt liv og arbejdede flittigt og ihærdigt med både landskabs- og figurbilleder. Navnlig de sidste havde hans store interesse, men landskaberne bragte ham større succes. Hjemme igen malede T. fra Jylland og i 1887 en række billeder fra Bornholm. Da han i 1886 købte ejendommen Strandlyst på Refsnæs og drev den som sanatorium til 1896, blev egnen deroppe et naturligt emne, som han blev en fin skildrer af. I 1903 udstillede han igen en lang række malerier med motiver fra Capri og Rom.

Education

Student 1857; Kunstakad. fra jan. 1850 en kort tid; tegnede hos V. Kyhn; hovedsagelig autodidakt.

Travels

Italien vinteren 1866-67, sept. 1872- forår 1880.

Occupations

Sanatorieleder.

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1862, 1870-74, 1876-87, 1889-92, 1894-95, 1897, 1899-1901, 1903; Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Nord. Kunstudst. 1883, 1888; Dec.udst. 1886; Internat. Kunstausst., Berlin 1891; Rådhusudst., Kbh. 1901. Separatudstillinger: Kunstforen., Kbh. 1903. Auktioner: 8.2.1904.

Artworks

Parti i en have (udst. 1862); Inde i skoven (1870); Udsigt ved Ålum Kirke (1871); Kirkeinteriør i Rom (1875, tidl. Joh. Hansens saml.); Solnedgang i skoven (smst.); Fra Vestindien (smst.); Italiensk pige (1876); Vinhaver ved bjerget Anacapri (1877); Narcissus (1877); Åen i Sæby skov (1882); Græssende køer på en eng ved Søllerød (1886); Parti fra Bøllemosen; Den protestantiske Kirkegård, Rom (udst. 1903); Fra Pantheon i Rom (udst. 1903); Klippeparti fra Capri (udst. 1903); landskaber med motiver fra både Jylland, Sjælland, Bornholm og Italien. Tegninger: Udkanten af Oxholms skove med udsigt over Limfjorden (1872); Ung kvinde (1883); En skovslette (1883); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Pol. 13.12.1886 (Karl Madsen); 15.11.1903 (V.S.); Berl. Aften 18.11.1903; M. Galschiøt: Skandinaver i Rom, 1923, 88, 210, 213f; F. Hendriksen: En da. Kunstnerkreds, 1928; Aarbog for Hist. Samf. for Aarhus Stift, XL, 1947, 156; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983; Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danm. til og med år 1920, 1986. Brev (Hirschsprung).

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.