Anton Thiele

Biography

Anton Thiele begyndte tidligt på Kunstakademiets aftenundervisning, endnu mens han gik i skole, senere tegnede han hos Vilh. Kyhn, men måtte på grund af en øjensygdom holde op at male. Det skete netop, da han havde fået sit første billede antaget til Charlottenborgudstillingen i 1862. Fra 1863 levede han som fotograf et års tid, og derpå beskæftigede han sig med regnskabsvæsen, inden han efter en heldig øjenoperation igen begyndte at male. Fra 1870 begyndte han igen at udstille regelmæssigt. T. tog til Italien for anden gang i 1872 og blev der for egen regning i 8 år. I Rom levede han et meget regelmæssigt liv og arbejdede flittigt og ihærdigt med både landskabs- og figurbilleder. Navnlig de sidste havde hans store interesse, men landskaberne bragte ham større succes. Hjemme igen malede T. fra Jylland og i 1887 en række billeder fra Bornholm. Da han i 1886 købte ejendommen Strandlyst på Refsnæs og drev den som sanatorium til 1896, blev egnen deroppe et naturligt emne, som han blev en fin skildrer af. I 1903 udstillede han igen en lang række malerier med motiver fra Capri og Rom.

Author: Kirsten Nannestad (K.N.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.