Helvig Kinch

Weilbach information

Genealogy

Kinch, Helvig Agnete, 1872-1956, maler. *10.12.1872 i Kbh., ?31.8.1956 i Hell., begr. i Kbh. (Garn.). Forældre: Ekspeditionssekr. i Overhofmarskallatet, kammerjunker, senere etatsråd Conrad Amsinck og Caroline Amalie Hansen. ~5.10.1903 i Kbh. med klassisk filolog, arkæolog Karl Frederik Kinch, *15.3.1853 i Ribe, ?26.8.1921 i Kbh., søn af adjunkt, senere overlærer Jacob Frederik K. og Bertine Nicoline Krøyer.

Biography

Helvig Kinch er mest kendt som dyremaler. Hun voksede op som nabo til Christiansborgs ridestalde og hendes første billeder er af hestene der. Livet igennem var hun optaget af at skildre heste som trækdyr eller i hvile på engene i kompositioner, der i form og farveholdning viser tilknytning til Fynboerne. Hun malede også mange billeder af fugle, især høns. En væsentlig side af hendes talent kommer dog til udtryk i de illustrationer, hun udførte til forskellige videnskabelige værker. Hendes akvareller og tegninger af vaser og andre fund til værket Fouilles de Vroulia viser hendes udprægede talent for det dekorative, og de vakte opmærksomhed på den grafiske verdensudstilling i Leipzig i 1914. K. var sammen med Marie Henriques initiativtager til stiftelsen af Kvindelige Kunstneres Samfund i 1916 og blev foreningens første formand.

Education

Tegne- og Kunstindustrisk. for Kvinder 1888-90; Kunstakad. Kbh., Kunstsk. for Kvinder (Viggo Johansen) 1891-94.

Travels

London 1894; Berlin, Dresden, München, Nürnberg 1897; Rhodos 1902-03 (Carlsbergfondets eksped.); Rhodos, Kreta, Olympia, Delfi, Athen 1903; længere ophold i Grækenland (Rhodos og Athen) 1903-19; Bretagne og Normandiet 1926, 1928, 1930; Norditalien 1933.

Occupations

Fmd. for Kvindel. Kunstneres Samf. 1916- 18.

Scholarships

Akad. 1897, 1899, 1903, 1912; Neuhausens Pr. 1903; Neuhausens Tillægspr. 1923; Sødrings Pr. 1911; Tagea Brandt 1933.

Exhibitions

Charl. Forår 1896-1956; KE 1904-05, 1907-09, 1911, 1922, 1928-29; Landsudst., Århus 1909; Kvindel. Kunstneres retrosp. udst. 1920; Charl. Eft. 1922, 1929, 1940, 1945; Kvindel. Kunstneres udst. af Kunsthåndv. 1926; Forum 1929; Kvindel. Kunstneres Samf. 1930. Separatudstillinger: 1916, 1919, 1925, 1936.

Artworks

Lyse nætter (1897, Randers Kunstmus.); Arbejdsheste på græs (1903, Neuhausens Pr.); Skibsrelief fra Lindos (1908, Carlsbergfondet); Højsommer på de fynske enge (1911, Sødrings Pr.); Unge heste i havren (1917, Sønderjyll. Kunstmus.); Haneben (erhv. 1923, Randers Kunstmus.); Kærreheste på stranden, Bretagne (1927, Storstrøms Kunstmus.); Kærreheste slæber sand, Bretagne (1928, Vejen Kunstmus.); Heste på markarbejde, Normandiet (udst. 1931); Høstbyger (udst. 1932); Trespand i marken (udst. 1935); Ude på landet (udst. 1937); Kornlæs på marken (udst. 1939); Under piletræet på engene ved Vedbæk (1941); 8 akvareller efter skibsfremstillinger på kalkmalerier i da. landsbykirker (Handels- og Søfartsmus.); akvareller af græske vaser m.m. (tilh. Ny Carlsbergfondet); malerier og tegn. fra Rhodos (Nat.Mus., Kbh., Antiksaml.); grafik i Kobberstiksaml. Keramiske arbejder: 2 sporvognsheste (1911); Hestegruppe (1946); har endv. udført ill. til Karl Frederik Kinch: Fouilles de Vroulia, 1914, samt til andre arkæologiske værker; desuden ill. til flere børnebøger og tegninger til broderier.

Literature

Skønvirke 1919, 175; Nat.tid. 13.11.1925; 10.12.1942; Berl. Tid. 5.11.1936; 10.12.1942; Dag. Nyh. 1.11.1936; Søren Dietz og Steffen Trolle: Arkæologiens Rhodos, 1974; Laura Jacobsen: Søllerød, set med malerøje, 1983, 239; Søren Dietz og Steffen Trolle i: Carlsbergfondets årsskr. 1986, 815; Kvindel. Kunstneres Samf., Nikolaj, Kbh. 1991; Lone Wriedt Sørensen og Peter Pentz: Lindos IV, 2, 1992. Breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.