Helvig Kinch

Artworks

Lyse nætter (1897, Randers Kunstmus.); Arbejdsheste på græs (1903, Neuhausens Pr.); Skibsrelief fra Lindos (1908, Carlsbergfondet); Højsommer på de fynske enge (1911, Sødrings Pr.); Unge heste i havren (1917, Sønderjyll. Kunstmus.); Haneben (erhv. 1923, Randers Kunstmus.); Kærreheste på stranden, Bretagne (1927, Storstrøms Kunstmus.); Kærreheste slæber sand, Bretagne (1928, Vejen Kunstmus.); Heste på markarbejde, Normandiet (udst. 1931); Høstbyger (udst. 1932); Trespand i marken (udst. 1935); Ude på landet (udst. 1937); Kornlæs på marken (udst. 1939); Under piletræet på engene ved Vedbæk (1941); 8 akvareller efter skibsfremstillinger på kalkmalerier i da. landsbykirker (Handels- og Søfartsmus.); akvareller af græske vaser m.m. (tilh. Ny Carlsbergfondet); malerier og tegn. fra Rhodos (Nat.Mus., Kbh., Antiksaml.); grafik i Kobberstiksaml. Keramiske arbejder: 2 sporvognsheste (1911); Hestegruppe (1946); har endv. udført ill. til Karl Frederik Kinch: Fouilles de Vroulia, 1914, samt til andre arkæologiske værker; desuden ill. til flere børnebøger og tegninger til broderier.

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.