Ingeborg Thygesen

Weilbach information

Genealogy

Thygesen, Ingeborg Maria Hilleborg, 1910-1986, maler. *27.11.1910 i Risør, Norge, ?10.1.1986 i Fjerritslev. ~5.11.1937 i Kbh. med maleren Anders Peder Simonsen Jensen, *25.3.1907 i Tårup ved Viborg, ?14.8.1970 i Thorup Strand, Vester Thorup Sogn, søn af smed Jens Tscherning S. og Anna Jensen.

Biography

Ingeborg Thygesen malede enkelte figurbilleder og portrætter, men var fortrinsvis landskabsmaler. Hun var kolorist og brugte i sine landskabsstemninger et ekspressivt figurativt formsprog, hvor landskab, veje, huse, hav, sand og himmel synes i konstant bevægelse. I motiverne fra Thy og Norge ses et koloristisk temperament hvis dramatiske farvespændinger har karakteristiske fællestræk med nyere norsk malerkunst.

Education

Kunstakad., Oslo; hospitant på Kunstakad. Kbh. (Sig. Wandel og Kræsten Iversen) 1931-33, (Axel Revold) 1933-34; elev af P. Rostrup Bøyesen 1934- 39.

Travels

Bosat i Danm. fra 1937; flere oph. i Norge.

Occupations

Scholarships

J.J. Levin 1942; Benny Claudi-Pedersen 1946; Christine Løvmand 1965-67; Akad. 1966; Aug. Schiøtt 1966; Stat. Kunstfond 1966, 1968, 1970-73, 1977-80, 1982-84; Hessellund 1970.

Exhibitions

Høstudst., Oslo 1934-38; Eft.udst, Oslo 1939; KE 1939-40, 1942; Bølleblomsten 1942, 1944, 1946; Nord. Kunststævne, Fr.cia 1946; Unionen, Fr.cia 1947; Forårsudst., Odense 1961. Separatudstillinger: Messens Kunstafd., Kbh. (s.m. A.P. Simonsen, Ejgil Vedel Schmidt og Otto von Müllen) 1944; Kunstnerforb., Oslo 1967; Gal. Skansen, Arendal 1982; Kunstbibl., Gent. Kino 1987. (S.m. A.P. Simonsen): Skagerak, Thorup Strand, 1958; Kostalden, smst. 1959; Århus Kunst Gal. 1960; Vrå Højsk. 1963; Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1964; Ålborg Kunstgal. 1965; Kunstforen., Arendal, Norge, 1965; Chr.sand, Kunstforen. 1966.

Artworks

Norsk kystlandskab (udst. 1939); Vinterlandskab, Norge (udst. 1942); Fra Listed, Bornholm (1943); Norsk landskab (udst. 1944); Vejen mellem Svanninge bakker (udst. 1958); Klitterne ved Thorup strand (udst. 1959); Bådene vender hjem (udst. 1960); Kirkegårdsmur, Ferring (udst. 1963); Vestjysk landskab, Bovbjerg (udst. 1965).

Literature

Aarhuus Stiftstid. 21.11.1960; Jyll.-P. 22.11.1960; 14.1.1986; Berl.Tid. 6.3.1965; Fjerritslev Avis 3.7.1965; Kunst og Kultur, 1967, 178; No. Kunstnerleks., Oslo 1986.

Author: Vera Rasmussen (Ve.R.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.