Georg Thylstrup

Literature

E. Hannover i: Kunstindustrimus. Virksomhed, 1907, 16; 1914, 8; 1915, 49, 61; 1917, 57; 1918, 41; 1919, 66; 1920-21, 100; H. Madsen i: Skønvirke, 1919, 116, 124; Victor P. Christensen i: Samme, 1920, 118, 124f; BT 13.12.1922 (tin); I. Munk Olsen i: Skønvirke, 1926, 159f; samme i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1928, 32-37; samme i: Samme, 1929, 158f; Sig. Schultz: Nyere da. Billedh.kunst, 1929, 14; Arnold Krog i: Nyt Tidsskr. for Kunstindustri, 1930, 33-36; Berl. Tid. 22.2.1930 (K. Flor); Nat.tid. 23.2.1930; Pol. 23.2.1930 (K. Pontoppidan); Dag. Nyh. 23.2.1930; Sig. Schultz i: Kat., KE 1930; Fr. Dalgas i: Tilskueren, 1932, II, 103; Mirjam Gelfer-Jørgensen: Da. Kunsthåndv. fra 1850 til vor tid, 1982; Bente Holst: P. Ipsens Enke, Nikolaj, Kbh. 1990.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.