Georg Thylstrup

Exhibitions

Charl. Forår 1907-08, 1910, 1915, 1927; KE 1909, 1912, 1914-15, 1927-28, 1930; De Tretten 1909-10; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910; Foren. for Kunsthåndv., Charl.borg 1919; Kristiania 1920; verdensudst., Paris 1925; Barcelona 1929; Da. Nat. Exhib., Brooklyn Mus. 1927; Da. Kunstindustri, Sth. 1928; Hundrede år med Aluminia, Kunstforen., Kbh. 1990; endv. med Den kgl. Porcelainsfabr. og P. Ipsens Enke i Danm. og udlandet. Separatudstillinger: Sth. 1917 (s.m. E. Utzon-Frank); Arnbaks Kunsthdl., Kbh. 1922.

Author: Elisabeth Kofod-Hansen (E.K.-H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.