Hans Toft-Hansen

Biography

Hans Toft-Hansen hørte til en af de arkitekter, der havde tegnestue i provinsens købstæder og medvirkede til at højne disses og deres oplands standard i det offentlige byggeri og ved opførelser af boligforeningshuse og villaer så dygtigt og i en tidssvarende stil, at han kunne optages i Akademisk Arkitektforening trods den manglende uddannelse ved Akademiet. For den private Skive-Vestsalling Jernbane opførte han 1922-24 små stationsbygninger og andre baneanlæg i den syntesiske hjemstavnsstil med barokke stiltræk. Senere byggerier blev mere senklassicistiske, som beboelsesejendomme for Skives to boligforeninger, AAB f.eks. Ringparken (1949) og Socialt Boligbyggeri som Vesterled 3-21 (1940). Skive Museum sammen med Leopold Teschl, er et eksempel på funktionalisme med kakkelbeklædte facader og lysgård som en del af udstillingsarealet.

Author: Thomas Kappel (T.Ka.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.