Daniel Tommisen

Weilbach information

Genealogy

Tommisen (Thomisen), Daniel, -1582-1603, snedker og stenhugger. ?1603. ~med NN, ?1603.

Biography

Daniel Tommisen lå 1603 i proces med Henrik Køning i Malmö. T. har ved sin død muligvis efterladt sig en samling på 500 "kunststykker" (omtalt i boet efter Jørgen Stenhugger, som ved T.s død havde påtaget sig at afhænde ikke solgte gravsten). T.s hovedværk er prædikestolen i Malmö S. Petri Kirke, der tydeligt er inspireret af Johannes Ganssogs prædikestol i Lunds Domkirke. Prædikestolen er udført i sandsten og med forgyldt ornamentik. Kurven bæres oppe af en Mosesfigur og krones af en himmel i 3 etager, på hvis top en figur af Kristus som Verdens Frelser er placeret. Prædikestolens felter har motiver hentet fra Jesu liv. T.s arbejder er karakteriseret ved en ret stram opbygning, hvori de lodrette og vandrette linjer er fremtrædende, kun ved figurfelternes større dybde er der træk, der peger fremad i tid. Ornamentikken indskrænker sig næsten udelukkende til brug af beslagværk i ganske fladt relief.

Education

Travels

Occupations

Arb. som snedkersv. under Mogens på Malmöhus i 1582; beordret til Kbh. 1596, arb. på Tøjhuset 1600.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Sandstensskulptur, Svenstrup Herregård i Skåne (1599, omtalt i stævn. fra gårdens ejer, Beate Huitfeldt); prædikestol i S. Petri K., Malmö (1596-99, iflg. regnskaber); prædikestol i Rängs K., Skåne (1598, sign., s.m. Andreas Jacobsen, Trelleborg). Tilskrivninger: Epitafium over rådmand Gorris Boeldicke (1596, S. Petri K., Malmö); altertavle (ca. 1600, Rängs K., Skåne, s.m. Andreas Jacobsen, Trelleborg); prædikestol (ca. 1600, Smedstorps K., Skåne); døbefont (1601, værkstedsarb., S. Petri K., Malmö); epitafium over Engelbret Friis og Anne Hansdatter (ca. 1602, smst.); altertavle (1604, værkstedsarb., Skanör K., Skåne).

Literature

L. Weibull i: Hist. Tidsskr. för Skåneland, I, Lund 1903; G. Paulsson: Skånes dek. konst, Sth. 1915; M. Rydbeck: Renässansskulptur i Skåne, 1950; Povl Eller i: Da. Kunsthist., II, 1973; Anna Marie Göransson: Jacob Kremberg och Lundaskolan, 1977.

Author: Eva Louise Lillie (E.L.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.