Mia Tranholt

Biography

Mia Tranholt, som var medlem af Kvindelige Kunstneres Samfund, malede både bybilleder, landskaber, nature morte, samt modelbilleder og portrætter. Desuden en enkelt altertavle, der blev malet på verandaen hos T.s farbror, sognefogeden i Havndal, som også skænkede billedet til kirken. Det forestiller Kristi opstandelse fra graven, der dels beskyttes af et par engle, dels bevogtes af en soldat, der står blændet af lyset.

Author: Lisbet A. Lund (L.Lu.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.