Undløsemesteren

Weilbach information

Genealogy

Undløsemesteren (Unionsmesteren), -ca. 1410-1440-, kalkmaler.

Biography

Undløsemesteren, også kaldet Unionsmesteren, var aktiv ca. 1410-40 og har måske virket på begge sider af Øresund. Udmalingen i Undløse følger Kristi historie fra fødsel til pinseunder, dvs. kirkeårets vigtigste begivenheder. Fødslen viser her, enestående i Danmark, den hellige Birgitta af Vadstenas version af begivenheden i det øjeblik, hun selv oplevede den. Endvidere er Skt. Laurentii, kirkens værnehelgens, barndomslegende afbildet. I flige ses groteske figurer, vel en advarsel mod usømmeligt liv. I Rørby er billedet af Skt. Jørgens dragekamp af stor, kunstnerisk kvalitet. I Nødebo må Marias himmelkroning anses for det vægtigste maleri. Undløsemesterens værksted kendetegnes ved et højere niveau end samtidige værksteders. Figurer er plastiske, ansigter specifikke og dragter udsøgte. Landskab og bygninger har perspektiv, og alt understreges ved skyggelægning. Ornamentikken er vital og elegant, og en stav, omvundet af et bredt bånd, samt en spiralranke, der ofte ender i tre grankviste, er fremherskende. Værkstedets formåen må skyldes kendskab til italiensk påvirket böhmisk-burgundisk stil, og af mesternavne kan nævnes Wittingauermesteren (Trebonmesteren) og Conrad af Soest. Med hensyn til de tre svenske kirker, sættes i dag spørgsmålstegn ved identitet med Undløseværkstedet. Trods mange figurmæssige og ornamentale sammenfald kræves yderligere forskning før en endelig afgørelse.

Education

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

På Sjælland: Dek. i kirkerne: Undløse K., Holbæk Amt; Rørby K., smst.; samme, Nødebo K., Fr.borg Amt. I det nuværende Sverige: Dek. i Strängnäs Domk., Södermannland; samme, Fogdö K., smst.; samme, Nr. Åkarp, Skåne (forsv.).

Literature

Poul Nørlund: Den Hellige Birgittas Vision, i: Nat.mus. Arb.mark, 1933; Bengt Söderberg: Svenska Kyrkomålningar Från Medeltiden, Sth. 1951, 146-54; Danm. K., Fr.borg Amt, bd.2, 1967, 1074-75; Danm. K., Holbæk Amt, bd.1, 1979, 367-73; bd.3, 1986, 1508-18; Sveriges Kyrkor: Södermannland, Strängnäs domkyrka 1:3, Sth. 1982, 63-89; H. Græbe og Peder Bølling Toft i: Nat.mus. arb.mark, 1983; Ulla Haastrup (red.): Da. kalkmal., 1985; Niels M. Saxtorph: Danm. kalkmal., 1986.

Author: Bodil Franck (B.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.