V.Th. Walther

Weilbach information

Genealogy

Walther, Vilhelm Theodor, 1819-1892, arkitekt. *13.11.1819 i Kgs. Lyngby, ?28.8.1892 i Århus, begr. smst. Forældre: Tømrerm., politiass. Christian Vilhelm W. og Anna Kirstine Mønnich. ~31.8.1847 i Kgs. Lyngby med Vilhelmine Christine Dorothea Tydsche, *31.8.1826 i Odense, ?27.3.1915 i Århus, datter af kobbersmed Laurits Svendsen Palmo T. og Conradine Meyer.

Biography

V. Th. Walther satte i sin 30-årige periode som Kgl. Bygningsinspektør sit præg på det offentlige byggeri og de omfattende kirkerestaureringer i Jylland. W.s tørre stil er historicistisk, men med rødder i klassicismen. Hans æstetiske udgangspunkt er den norditalienske teglstensarkitektur fra middelalder og renæssance, som præger hans velproportionerede bygningsblokke med deres moderate tagrejsning og beherskede facadeplastik. Ligesom den jævnaldrende J.D. Herholdt er W. stærkt påvirket af sin lærer, G.F. Hetsch. Impulser fra klassicismen gør sig tydeligt gældende i Aarhus Museums pudsede facader og i flere af W.s interiører. Ud fra en bygningsarkæologisk synsvinkel blev der gået hårdt til værks under kirkerestaureringerne i 1800-tallets sidste halvdel. På den baggrund må W.s restaureringer betegnes som moderate. En del af W.s arbejder er i dag nedrevet, men de betydeligste står endnu i mere eller mindre oprindelig tilstand. De er stadigvæk brugbare og vidner om en for sin tid praktisk og nobel bygmester.

Education

Kunstakad. Kbh. 1843 (H.P. Truelsen og G.F. Hetsch), lille sølvmed. 1842, st. sølvmed. 1845, lille guldmed. 1855, st. guldmed. 1857.

Travels

Norge 1839; Hamburg og Holland (bl.a. kond. ved opf. af den første banegård i Altona) 1843-45; Tyskland, Frankrig, Italien 1859-61.

Occupations

Kgl. Bygningsinsp. for Jyll. 1862-92; medl. af Akad.rådet 1863; titulær prof. 1868.

Scholarships

Neuhausens Pr. 1849, 1857; Akad. 1859- 61, 1862 (ikke benyttet).

Exhibitions

Charl. Forår 1843-60; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Hovedbygn. til Marienborg på Møn (1853- 55, ombyg. 1893 ved Axel Berg, nedr. 1984); toldkammerbygn. i Fr.havn (1854, anvendt som tjenestebolig efter opf. af ny toldkammerbygn. 1915); rektorbolig ved Aarhus Katedralsk. (1865, ved ombygn. 1905 ved Hack Kampmann inddraget i den gl. skolebygn.); Aarhus Haandværkerforen. Friboliger, Paradisg. 5-7 (1866-67, udv. 1889 ved Ludv. A. Petersen); Randers Kloster (med klosterkirke), Jernbaneg. 1, nu Blegdammen 1 (1866-69); Aarhus Haandværkerforen., Paradisg. 3 (1867-68, udv. 1897-98, bombesprængt 2.12.1944); Fattig- og Forsørgelsesanst. i Aarhus, Vester Allé (1869-70, udv. 1897-98, nedr. ca. 1980); Aaby K. ved Århus (1872-73, tårnet forh. 1929, interiøret omdannet 1972); råd-, ting- og arresthus i Viborg (1872-74, s.m. Julius Tholle); Aarhus Mus. (1876-77, tilbygn. 1890-91 ved Vilh. Dahlerup); toldkammerbygn., Nyk. Mors (1878); samme, Østervold 49, Randers (1879-80, nedr. ca. 1965); Holme K. ved Århus (1882, ombyg. og udv. 1968-69 ved Aksel Skov og Aage Kristensen); gymnastikhus ved Viborg Katedralsk., Skt. Mogensg. (1882-83, efter 1926 centralbibl. for Viborg Amt); Skt. Pauls K., Århus (1884-87, kapel og sakristi opf. 1904-05 ved A. J. Müllertz, der var kond. ved k.s opf., tilbygn. til apsis opf. 1978 ved Inger og Johs. Exner); toldkammerbygn., Thisted (1885); Skørring K., Djursland (1886-89); Aalborg Katedralsk., Saxog., nu Sct. Jørgens G. 5 (1886-89, ombyg. 1924-26 ved Ejnar Packness, tilbygn. og ændr. 1959-60 ved Leopold Teschl, ændr. og opf. af sportshal og ny laboratoriefløj 1980-82 ved T. Stokholms tegnestue efter tegn. af Werner Kjær og Johan Richter); fest- og gymnastiksal ved Randers Statssk., Vesterg. 34 (1888-90, omdannet 1927 til komm. adm.bygn., nu anvendt til undervisn.); post- og telegrafbygn., Brønderslev (1889); i Nyk. Mors (1891-92); våbenhus til Karup K., Vendsyssel (opf. 1894 efter W.s tegn., nedr. 1958). Kirkerestaureringer: Skt. Mortens K., Næstved (nedrivn. af sideskib og tilf. af våbenhuse 1857-59); Vor Frelsers K., Horsens (indv. restaur. 1864-66); Jærnved K., Ribe Amt (kor og apsis 1865-66); Vor Frue K., Århus (fra 1865); Grenå K. (indv. restaur. 1865-66, udvendig 1873-74); Aarhus Domk. (indv. restaur. 1867-71, udvendig 1877-82); Ringkøbing K. (nyt spir 1866); Bregnet K. ved Kalø (1872); Thorsager K., Djursland (1877-78); Grinderslev Klosterk., Salling (1885-89, sideskib genskabt); Skorup K. nordøst for Silkeborg (1886-87, tagrytter og våbenhus); Hørning K. ved Randers (1886-88); Vester Hassing K. ved Aalborg (1887-88, beklædt med granitkvadre); Skt. Mortens K., Randers (1887-88, udv. restaur. med opf. af spir på trappetårnet og genopf. af kamgavle, sammen med F. Uldall).

Literature

Aarhus gennem Tiderne, II, 1940, 341; III-IV, 1941, 162f, 222, 256; Da. Slotte og Herregaarde, II, 1943, 219f; Knud Millech og Kay Fisker: Da. Ark.strøm., 1850-1950, 1951, 43, 109; Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983; Dorte Christensen og Henning Quist Hansen: Træk af Aalborg Katedralsk. hist., 1990, 70f; Johs. Exner i: Synligt og usynligt, Studier tilegn. Otto Norn, 1990, 277f.

Author: Torben Frische (T.Fr.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.