Robert (Storm P.) Storm Petersen

Literature

Alf. Nervø: Ti Aar bag Rattet, II, 1918, 33-46, 228-31, 238-41; Harald Rue: R.S.P. (Social Kunst, 5), 1931; Victor Kuhr (udg.): R.S.P., Malerier, Tegn., 1942; Vald. Willumsen: Fra Teatrets Verden, 1944, 128-67; Walter Schwartz: Maleren R.S.P., 1947; Fra Storm P.s Mapper, I, 1947 (selvbiogr.); M. Neiiendam: Skikkelser og skæbner, 1949, 43-52; Bogen om Storm P. skrevet af hans Venner, 1949; Frithiof Brandt (red.): R.S.P., 1-4, 1950-52 (mindeudg.); Arn. Hending: Den glemte Storm P., 1964; G. Albeck og Jens Kruuse: Storm P. som samfundskritiker, 1972; Poul Carit Andersen: Livet er en cirkus, 1972; samme: Livet er en gåde, 1973; Jørn Otto Hansen og Mikael Wivel: R.S.P., Gemälde und Zeichnungen, Kobberstiksaml. 1975 (kat., også da. udg.); R. Broby-Johansen: Sort på hvidt, 1975, 88-93; Troels Andersen i: Odds and ends, Kunstforen. Kbh., 1978, 49-56; Johs. Møllehave: Tusind fluer med eet smæk, 1982; Jens Bing i: Elendighedens univers, Gl. Holtegaard 1982, 231-39; samme: Storm P. 1985 (med bibliogr.); Lennart Gottlieb: Storm P. i Aarhus Kunstmus., 1985 (registrant); Ejgil Søholm: Storm P. før Ping, Bladvid og satire 1902-20, 1986; Jens Bing i: Da. Jagt- og Skovbrugsmus. 1942-92, 1992, 81-88; Line Jørgensen: Storm P., klovnen i klunkestuen, 1993. Tidsskrifter: Masken, V, nr. 32-42, 1915 (selvbiogr.); Bogvennen, 1926, 20-62; 1929, 149-176; Tilskueren, 1929, 249-53 (Vilh. Wanscher); Tegnerier I, 1937 (Sig. Schultz); II, 1938 (selvbiogr.); III, 1939 (selvbiogr.); Samleren, 1938 (interv.); 1942, 21- 25; Kunst og kultur, I, 1950, 23-38; Ord och bild, 6, 1951, 311-15; Wilhelm-Busch-Jahrb. 47, 1981, 86f; Antikvariske studier, 5, 1982, 231-39; Mobilia, 318, 1983, 41-50 (eng.); Jens Bing i: Bildende Kunst, 7, 1986, 302f; Nord. Tidskr., 6, 1992, 549-60; Ole Bøgh i: Den da. tilskuer, II, 1992, 170-223 (balletten Benzin). Manuskr., fotos, breve samt S.' omfattende bogsaml. (Storm P.-Mus.); en tilnærmelsesvis komplet registrant af bøger og tidsskr. med og af S., samt scrapbøger (Aarhus Kunstmus.); breve (Det kgl. Bibl.).

Author: Jens Bing (J.Bi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.