Robert (Storm P.) Storm Petersen

Artworks

Malerier: I Storm. P.-Mus: To mænd (ca. 1899-1900, første maleri); Portræt af fransk skuespillerinde (1906); Absintdranker (1906); Angst eller Syfilis (1906); Begravelsen (1908); Kultur (1908); Sjømandens farvel (1908); Ligfiskere i Seinen (1908); Moulin Rouge (1910); Skrædderen i paradis, På kvisten (ca. 1910); Folkekabaret i Paris (1916); De to kors (1917-18); Indenfor og udenfor, Friheden (1938); Grøn klovn (1940); Gårdsangeren (1941); Klovnens begravelse (1948-49, ufuldendt). Malerier andetsteds: Aften, en Seinebro (1906); La Morgue (1906, Stat. Mus. for Kunst); Montmartregade (1909); Manegens dronning el. Cirque Medrano (ca. 1909); Lola (ca. 1912); Cirkusplakat (1935); Klovn el. Humsti Bumsti (Aarhus Kunstmus.); Klovnen (ca. 1946). Akvareller i Storm P.-Mus.: Bristede strenge (ca. 1906); Første og anden ophængning (1909); Moderne videnskab (1910); Kritikken (ca. 1910-14); Moderne kunstner eller Ene med mig selv (ca. 1912); Gullasch, Salome (ca. 1916-17); Combat du Boxe, Jules Depaquit (ca. 1919); Månen i gadekæret (ca. 1928); Gemytlig trio (ca. 1937); Marineofficerens drøm (1940); Juleaften (1944); Tilbage til naturen (1945); Linedans eller Fra vugge til grav (ca. 1945). Akvareller andetsteds: Kunst og virkelighed (1910); Ensom jul (1914); Narren el. Klovn (ca. 1917); Kaos (1918); En byge (1940, Aarhus Kunstmus.); Natten eller Mørkeræd (1944, smst.). Udsmykninger: Gimle, Landbohøjsk., Kbh. (ca. 1922); Patricia, Fælledv. 4, Kbh. (1922); børnelæsestuen i Centralbibl. for Sydvestjyll., Esbjerg, (1929-32, overflyttet til nyt bibl. smst.). Andet: Ca. 10 farvelagte træsnit (Storm P.-Mus.); Adam og Eva (collage, 1911, smst.); Politibetjent på ferie (skulptur, bemalet træ, ca. 1912, smst.); Stentrold (keramik, 1911, smst.); ca. 50 plakater; 3 tegnefilm (1919-21). Egne publikationer (tekst og tegninger): Storm Petersen Album, 1913-48 (videref. som mindeudg. 1949-70); De tre små mænd og nummermanden, 1914- 43; Peter Vimmelskaft og Ping, 1923-49; Storm P.'s dagbog, 1936; Mine Opfindelser, 1939-44; Dagbogsblade, 1945-48 (videref. posthumt); har udf. en række malebøger. Skriftlige arbejder: I alt 23 bd. samlede fortællinger, 1915-49 (flere genoptryk).

Author: Jens Bing (J.Bi.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.